ungepanel2000x1125

Ungepanel.dk skal give de alvorligt og kronisk syge unge en fælles stemme

13.07.2016

Ungepanel.dk er et nyt landsdækkende netværk, som skal samle og understøtte landets hospitals-ungepaneler. Målet er, at de alvorligt og kronisk syge unge får en samlet stærk stemme i den offentlige debat. Projektet er støttet fra Egmontfonden og gennemføres i Ungdomsmedicinsk Videnscenter(UMV) i perioden 2016-2018.

Én fælles stærk stemme. Det er målet med det nye nationale netværk ”Ungepanel.dk”, som skal samle, organisere og understøtte de mange ungepaneler, som i dag er rundt omkring på landets hospitaler. Ungepanel.dk vil involvere og give medejerskab til de kronisk og alvorligt syge unge og arbejde for at skabe ét fælles netværk, som har både politisk tyngde og mediernes interesse.

Ambitionen er, at Ungepanel.dk hermed bliver en væsentlig løftestang for at forbedre forholdene for kronisk og alvorligt syge unge ved blandt andet at gøre politikere og andre beslutningstagere opmærksom på områder, hvor de eksisterende tilbud til kronisk og alvorligt syge unge kan styrkes. Ungepanel.dk vil desuden arbejde for, at der etableres ungepaneler på alle hospitaler i Danmark, hvor det er relevant.

Projektet har fokus på ungeinddragelse på højeste organisatoriske niveau, og medlemmerne af Ungepanel.dk skal være med til at udvikle mærkesager og strategi for, hvordan der bedst muligt skabes balance i ungdomsliv, hvor der også er sygdom. De unge skal medvirke til at påvirke udviklingen af et ungevenligt sundhedsvæsen og sammenhænge med de andre sektorer, der har indflydelse på den unges liv.

Ungepanelet har fokus på tre overordnede områder: "ung & syg", "hjælp & støtte" og "synlighed".

'Ung & syg' dækker grundlæggende over, at de unge er en overset patientgruppe, der oplever at falde mellem to stole i mødet med kommuner, borgerservice, uddannelsessystemet og hospitalsvæsenet. 'Hjælp & støtte', går ud på at hjælpe andre unge i samme situation og sætte fokus på at forbedre kommunikationen inden for sundhedsvæsenet. "Synlighed" drejer sig om at skabe et fælles forum for de danske ungepaneler og skabe opmærksomhed om de unges særlige udfordringer.

Ungepanel.dk samles flere gange i løbet af året til nationale panelmøder og workshops, hvor de unge drøfter fælles mærkesager og lægger strategi for involvering af relevante interessenter (fx regionspolitikere, hospitalsadministratorer og Folketingets sundhedsudvalg). De unge i Ungepanel.dk mødtes for første gang i april i år og skal mødes igen den 1. september.