egmont-banner-rapporten-1200x450

Turboforløb gør børn gladere og klogere

12.08.2015

Ny rapport fra Egmont Fonden viser, at intensive læringsforløb gavner det enkelte barn, men det styrker også inklusionen og læringsmiljøet i hele klassen

Intensive læringsforløb gavner det enkelte barn, men styrker også inklusionen og læringsmiljøet i hele klassen. Det viser en ny rapport fra Egmont Fonden. Både forældre og skoler anbefaler intensive læringsforløb til elever med særlige behov. Dog ser særligt lærerne barrierer for at udbrede de intensive forløb til flere.

Cirka en femtedel af alle børn forlader grundskolen uden at have bestået dansk og matematik. Hver sjette ung gennemfører ikke en ungdomsuddannelse, af de udsatte unge gennemfører godt hver tredje.

Uddannelse er nøglen til at skabe sig et godt liv uanset social baggrund. Men nogle har brug for andet og mere end det, den almindelige undervisning i folkeskolen kan tilbyde. En ny rapport fra Egmont Fonden viser, at intensive læringsforløb – også kaldet turboforløb - hvor børnene i en koncentreret og afgrænset periode tilbydes målrettet undervisning inden for eller uden for skolen styrker både børnenes trivsel og faglighed.

Løfter det faglige niveau
Således siger 88 pct. af de forældre, der har haft et barn på et intensivt forløb, at barnets faglige niveau blev løftet. 93 pct. af både lærere og skolelederne mener, at børn i læringsvanskeligheder har gavn af et intensivt forløb og 60 pct. af lærerne vurderer, at intensive forløb kan hjælpe med at inkludere børn med særlige behov.

Direktør i Egmont Fondens Støtte- og bevillingsadministration, Henriette Christiansen, ser et stort potentiale i at udbrede de intensive forløb til flere:

”Intensiv læring har en gavnlig effekt på børn, der har det svært læringsmæssigt eller socialt. Vi bør lære af de gode erfaringer og udbrede det, der virker. For børnenes og for samfundets skyld,” siger Henriette Christiansen. Hun understreger behovet for et bredt samarbejde om intensiv læring.

”Vi vil vi gerne tage et medansvar for at udvikle og afprøve endnu bedre indsatser. Og vi opfordrer politikere, skoler, frivillige og professionelle omkring børnene til at være med.”

Forældre og skoler: behov for intensive forløb
Forældrene bakker op om flere intensive forløb. Hver fjerde forælder vurderer, at deres barn har eller har haft svært ved at følge med i skolen og 96 pct. af forældrene vil takke ja til et intensivt forløb, hvis deres barn har læringsvanskeligheder. De lærere, der har erfaringer med intensive forløb, konstaterer, at forløbene kan hjælpe med nogle af de udfordringer, de står overfor som undervisere. Således siger 51 pct. af lærerne, at turboforløb ikke bare hjælper det enkelte barn, men løfter klassen samlet set og 43 pct. mener, at de skaber mere motivation og lyst til læring.

Lærerne ser barrierer for udbredelse
Især lærerne ser dog også barrierer for yderligere udbredelse. Halvdelen af lærerne oplever, at de mangler kvalifikationer, fire ud af fem svarer at tilrettelæggelsen af arbejdstiden står i vejen for yderligere integration af de intensive forløb og både skoleledere og lærere oplever, at de ekstra udgifter, de intensive forløb kræver, er en bremse for udviklingen.

Børn: grib chancen
Spørger man de børn, der har prøvet et intensivt forløb, er de ikke i tvivl om, at flere bør have chancen. Således Sean, der er et af de børn, der har oplevet at bruge sin sommerferie på at gå i skole som deltager i læringsprogrammet for anbragte børn Lær for Livet.

”Lær for livet har inspireret mig og givet mig lyst til at tage mig sammen. Før var folkeskolen for mig som at ryge i fængsel – noget, der skulle overstås. På Lær for Livet var undervisningen mere aktiv og spontan,” siger 14-årige Sean, der har flyttet sig to karaktertrin i dansk og matematik.

Forsker på DPU, Aarhus Universitet, Søren Langager ser et langsigtet potentiale i turboforløbene.

”Når et barn på en læsecamp bryder læsekoden, svarer det til, at det lærer at cykle. Barnet vælter mange gange, men pludselig cykler det og kan gøre det resten af livet. Intensive læringsforløb kan give børn den følelse af at kunne noget betydningsfuldt, og dér ligger det helt store potentiale,” siger Søren Langager.

Fakta om Egmont Rapporten 2015
Egmont Rapporten bygger på tre samtidige spørgeskemaundersøgelser lavet af DAMVAD for Egmont Fonden:
En repræsentativ undersøgelse blandt 1000 skoleledere
To undersøgelser hos et stort fast webpanel med svar fra hhv. 1.010 forældre og 604 lærere.
Desuden indgår perspektiver fra forskere, eksperter og fra de børn, det hele handler om.

Børnene kommer fra fire programmer:
Lær for livet – et læringsprogram, initieret af Egmont Fonden, for anbragte børn
DrengeAkademiet, Løkkefondens camps for drenge på kanten
Tidlig Matematik-indsats – et undervisningsforløb, der lapper ”regnehuller” hos børn i 2. klasse – både højt begavede børn og børn i læringsvanskeligheder
ScienceTalent Genius – et campforløb i sommerferien for højtbegavede børn
Plan T i Odense – en læsecamp for børn i 7. og 8. klasse

Udbredelse af de intensive forløb
Mange skoler har erfaringer med intensive forløb. Langt den mest udbredte form er turoring, det vil sige ekstra faglig støtte eller målrettet træning en-til-en eller i små grupper. Cirka hver fjerde skole har erfaringer med læringsforløb, der foregår helt eller delvist efter skoletid – i weekender eller ferier.

Skolens lærere er hovedkræfterne bag, men andre faggrupper, som fx pædagoger eller interne specialister som fx læsevejledere bidrager også.

Udvalgte tal fra Egmont Rapporten
25 % af forældrene siger, at deres barn har eller har haft svært ved at følge med i skolen
15 % af forældrene har haft et barn i et intensivt læringsforløb
88 % af dem siger, at forløbet løftede barnets faglige niveau
96 % af alle forældre vil takke ja til et intensivt forløb, hvis deres barn havde læringsvanskeligheder
60 % af lærerne vurderer, at flere intensive forløb kunne hjælpe dem med at inkludere børn med særlige behov
53 % af lærerne vurderer, at de selv mangler de nødvendige kvalifikationer til at gennemføre de intensive læringsforløb
58 % af skolelederne mener, at økonomiske hensyn ”i høj grad” er en barriere for at integrere intensive forløb i skolernes hverdag.