efterskoleelever-867x499

Stipendier giver efterskolelever mere faglighed og flere venskaber

26.06.2018

De første tilbagemeldinger fra efterskoleelever, der har fået mulighed for et efterskoleophold med støtte fra Egmont Fonden, er meget positive. Særligt nye venskaber, personlig udvikling og større faglighed går igen i elevernes bedømmelser. 

Sammenhold, selvværd, glæde, udvikling, oplevelser, fællesskab, lærerigt, nye venner, nye muligheder. 

Det er nogle af ordene, som eleverne sætter på betydningen af deres efterskoleophold. Mere uddybende lyder svarene bl.a.:

”Jeg har udviklet mig meget”. ”Jeg er blevet bedre i alle fag.” ”Jeg er blevet mere selvstændig”, ”Jeg har fået mange nye venner”, ”Jeg har måske fået en praktikplads som smed”. ”Jeg har besluttet mig for at komme på gymnasiet”. ”Det har gjort det nemmere for mig at forstå den verden, vi lever i”. ”Jeg er blevet mere moden og ansvarsbevidst” og ”Jeg har fået større selvværd.” 

Efterskoleleverne kommer alle fra familier med indkomster under 240.000 kroner årligt og har særlige udfordringer socialt eller læringsfagligt. De har hver især fået op til 20.000 kroner i tilskud til egenbetalingen fra projektet En Håndsrækning i skoleåret 2017-18.

En Håndsrækning er et samarbejde mellem Egmont Fonden og Efterskoleforeningen. Egmont Fonden har givet fem mio. kr. over fem år til unges efterskoleophold, og Efterskoleforeningen administrerer stipendieordningen.

"Egmont Fonden har i næsten 100 år reageret på akutte behov hos udsatte børn og deres familier. Så vi er glade for at kunne bidrage med en økonomisk håndsrækning, der giver mulighed for, at unge fra lavindkomstfamilier, nuværende og tidligere anbragte samt unge med sociale- og læringsmæssige vanskeligheder kan få støtte til at komme på efterskole. For mange kan efterskolen blive en ny start. En start, hvor de kan få motivation for at lære, styrke deres sociale relationer eller få sociale problemer i hjemmet på afstand. Den slags behov er der fortsat mange af, og vi er glade for at kunne tage et medansvar for at imødekomme en del af dem," siger Henriette Christiansen, direktør i Egmont Fondens Støtte- og bevillingsadministration.

Direktør Bjarne Lundager Jensen fra Efterskoleforeningen glæder sig over, at flere unge får mulighed for at komme på efterskole med Egmont Fondens stipendier.

”Jeg bliver både stolt og bevæget, når jeg læser elevernes tilbagemeldinger fra deres efterskoleophold. Faglighed og fællesskab er meget vigtige parametre for at klare sig godt i livet,” siger han.

Unge fra hele landet 

I det kommende skoleår, skoleåret 2018/19, får 42 unge mulighed for at komme på efterskole med støtte fra Egmont Fonden. 

De 42 udvalgte unge fordeler sig på 24 drenge og 18 piger. Ved udvælgelsen er der taget hensyn til geografisk spredning, skoletype og såkaldt udsathed. Tre unge starter i 8. klasse, 15 i 9. klasse og 24 i 10. klasse. 

Yderligere oplysninger:
Marie Andergren, kommunikationschef i Egmont Fondens Støtte- og bevillingsadministration, tlf: 2491 5652, e-mail: maa@egmontfonden.dk

Bjarne Lundager Jensen, direktør i Efterskoleforeningen, tlf.: 40141 9333 eller Søs Lykke Sloth, presse og kommunikation, tlf.: 2266 9872, sls@efterskoleforeningen.dk