modern-20consumer-banner

Stærkt årsresultat for Egmont Publishing i Danmark

22.05.2019

2018 blev et stærkt år for Egmont Publishing Danmark, der med et overskud før finansielle poster på 53,6 mio. kr. leverede en overskudsgrad på 13,6%. Resultatet er en fremgang på næsten 35 mio. kr. sammenlignet med året før

Egmont Publishing Danmark har succes med kvalitets-udgivelser digitalt og på print, et solidt kommercielt setup, investeringer i nye vækstområder samt fortsat fokus på at drive en sund forretning i et marked præget af store forandringer. I 2018 leverede selskabet således et overskud før finansielle poster på 53,6 mio. kr. svarende til en fremgang på næsten 35 mio. kr. og en markant overskudsgrad på 13,6 procent.  

Den samlede forretningsaktivitet inklusive Egmont Publishing Danmarks andel af majoritetsselskaber, som konsolideres ind i Egmonts koncernresultat, udgør 486 mio. kr. svarende til en vækst på 2,6 procent.  

”2018 var et rigtigt godt år, hvor vi efter store effektiviseringer i 2017 og en god udvikling for annoncer laver en af de højeste overskudsgrader i branchen. Samtidigt vækster vores opkøb efter planerne, hvilket betyder, at omsætningstabet på den traditionelle forretning nu opvejes af væksten i de nye forretninger,” siger administrerende direktør Klaus Høeg-Hagensen, som også noterer sig, at 2018 satte rekord i medarbejderengagementet: 

”Det er en af de afgørende forudsætninger for, at vi i de seneste år har kunnet gennemføre den transformation af virksomheden, som er så afgørende. Jeg er glad for og stolt over, at vi kan samle så meget talent på et sted,” siger han. 

Historiefortælling af høj kvalitet 
Egmont Publishing Danmark er en del af Egmont Publishing, som har aktiviteter i 30 lande og er en division i Egmont koncernen. Omsætningen isoleret til kerneforretningen i Egmont Publishing Danmark landede på 395 mio. kr. imod sidste års 418 mio. kr. – et omsætningsfald, som dog er mindre end de foregående års. Mens løssalget af især ugeblade fortsat oplever nedgang, kompenserer annoncesalget og abonnementssalget for en del af faldet. Samlet set er det altså lykkedes at sikre en markant fremgang i resultatet: 

”At vi i et generelt udfordret marked kan præstere både så stærkt et resultat og en underliggende vækst i den totale omsætning, er jeg meget glad for. Det er vel og mærke uden fortsat at modtage en bøjet femøre i mediestøtte, og et godt bevis for, at vores fokus på historiefortælling af høj kvalitet og mod til at investere i nye områder og formater er den rette strategi,” siger Klaus Høeg-Hagensen. 

Ny organisation med Tyskland 
Den seneste satsning på nye formater er Talk Town - en streaming-tjeneste for podcast, som Egmont Publishing lancerer før sommer. Fokus i år er ligeledes udviklingen af det succesfulde ALT.dk, som med kvalitets-indhold og stærke nicher er blevet Danmarks absolut største kvinde- og livsstilssite. Samtidig skal den interne content marketing afdeling styrkes yderligere i deres direkte konkurrence med reklamebureauerne. Dertil kommer en nylig organisatorisk integration af den tyske del af Egmont Publishing, som nu sammen med Danmark udgør én region med en samlet ledergruppe. 

Egmont Publishing er en del af Egmont koncernen, som investerer sit overskud i udvikling af medier og som i 2018 uddelte 96 mio. kroner til udsatte børn og unge i Danmark og Norge samt til filmtalenter. Egmont har uddelt 3,0 mia. kroner siden 1920.