Logo

RSS Print

Säkert Internet

En betydande del av Egmonts verksamhet är digital, vilket ställer krav på att vi överväger vår digitala påverkan och hur vi underlätta ansvarsfull användning av våra digitala produkter. Särskilt produkter riktade till barn.

Egmont vill hjälpa barn att lära sig att interagera på nätet. Både när det gäller barnens egna beteenden, och även när det gäller andras beteende samt att dela information. Nedan följer exempel på hur Egmont har arbetat med detta.

Barnsäkerhet online

Projektet ”Barnsäkerhet online” fokuserar både på vårt uppförande och innehåll, och erbjuder användarriktlinjer för våra digitala produkter. 2015 utvecklades ett analysverktyg för att säkerställa att Egmontmedarbetare som arbetar med digitala produkter är uppdaterade med säkerhetsinformation som måste beaktas när man skapar digitala produkter riktade till barn. Analysverktyget innehåller tio olika delar, som är viktiga att tänka på när man skapar digital produkt som riktar sig till barn. Efter avslutad säkerhetsanalys genererar verktyget en riskanalys och informerar produktägaren vad som bör övervägas för den specifika produkten. 

Bamse - världens starkaste björn, källkritik och ryktesspridning

I början av 2017 släppte Egmont Publishing ett magasin med Bamse för att få barn att reflektera kring vad som är sant och falskt i media. Berättelserna i Bamsetidningen lär barn att de inte ska tro allt de läser på internet och att man ska vara källkritiskt och uppmärksam på om det bara är ett rykte som sprids. Tidningen fick mycket positiv publicitet i såväl danska som svenska medier, men också i internationella medier så som Buzzfeed och Financial Times.