Logo

RSS Print

Miljö och klimat

Det är viktigt för att Egmont att följa de lagar och föreskrifter som finns på miljöområdet och vi förväntar samma inställning från våra samarbetspartners och medarbetare.

Att skydda klimat och miljö

Vårt arbete för att skydda miljön och klimatet är förankrat i Egmont och våra leverantörers bestämmelser gällande lagar och förordningar. Egmonts leverantörer och partners kommer att uppmanas att underteckna Egmont uppförandekod, vilket ses som ett bevis på att du tänker följa och tillämpa alla lagar och förordningar. Genom Egmonts Social Compliance Program granskas alla Egmonts leverantörer enligt lagar och förordningar där vi bland annat undersöker hur de hanterar användningen av kemikalier och avfall. Om det finns utmaningar i att följa riktlinjerna i Egmont CoC för Egmont en dialog med leverantören för att råda bot på detta. 

Miljöpolicy

Under hösten 2016 godkändes Egmonts nya miljöpolicy av Egmonts koncernledning för implementering under 2017.

Miljöpolicyn har utveckltas i nära samarbete med samtliga divisioner inom Egmont – Nordisk Film, Publishing, Books och Tv2 i Norge. De fem prioriterade områdena i Egmonts nya miljöpolicy är:

• Energiförbrukning

• Förpackning

• Avfallshantering

• Kemikalier

• PappersInköp

Det är upp till varje division att göra en konsekvensbedömning och värdera på vilket sätt divisionen kan göra den största skillnaden för miljön.

Egmont miljöpolicy återfinns i sin helhet här