Logo

RSS Print

Egmont Fonden

Egmont Fonden arbetar för att bekämpa ”den moderna fattigdomen”. Det gör vi genom att stötta barn och unga som har det svårt i livet. Varje år skänks över 120 miljoner kronor till olika välgörande projekt och insatser. 

Vid Egmont-grundaren Egmont H Petersens död 1914 ombildades hans företag till en stiftelse. Efter att själv ha vuxit upp under fattiga förhållanden var det viktigt för Egmont H Petersen att stötta andra utsatta familjer. Framförallt barn och unga. Stiftelsen fick i uppdrag att fortsätta driva de olika företagen och använda överskottet till allmännyttiga ändamål och välgörenhet inom framförallt utbildning och det sociala området.

Egmont Fonden grundades 1920 och sedan dess har cirka 3,8 miljarder kronor delats ut för att bidra till ett bra liv för utsatta barn och unga. Varje år skänks över 120 miljoner kronor av överskottet från Egmonts medieverksamhet till olika välgörande projekt och insatser

Pengar till god användning

Egmont Fonden har genom åren delat ut pengar till en rad olika välgörande ändamål. Många gånger i samarbete med välgörenhetsorganisationer som till exempel Röda Korset. Men Fonden stöttar inte bara andras projekt utan har även etablerat en rad egna långsiktiga initiativ. Framförallt inom områden där det finns särskilt stora behov av stöttning, som utbildning och lärande. Med signaturprojektet Lär för Livet säkerställer Egmont Fonden omsorgsfullt lärande utsatta barn. Syftet är att ge barnen pedagogiskt stöd så att de, precis som andra barn, får möjlighet till en utbildning. 

I fokus 2018: dyslexi

Visste du att endast hälften alla barn som lider av dyslexi påbörjar en gymnasieutbildning?* Under 2018 kommer Egmont Fonden att sätta fokus på vad det innebär att vara dyslektiker. Syftet – att hjälpa barn som lider av dyslexi genom att främja deras lärande och stärka deras självkänsla.

Som en del i satsningen kommer Egmont etablera en särskild barnpanel, som ska fungera som expertgrupp och språkrör för barn med dyslexi. Under året arrangeras även ett barntoppmöte där cirka 30 dyslektiska barn aktivt deltar som centrala rådgivare.

– Vi ser verkligen fram emot att arbeta tillsammans med de många barn och unga som lever med dyslexi. Men också tillsammans med olika organisationer, föräldrar, experter, forskare och beslutsfattare – allt för att ge dyslektiska barn bättre förutsättningar till att genomföra en ungdomsutbildning och skapa sig ett bra liv i framtiden, säger Henriette Christiansen, VD för Egmont Fonden.

Läs mer om Egmont Fondens välgörenhetsarbete på www.egmontfonden.dk

*Siffran kommer från en dansk undersökning och gäller således barn i Danmark. I Sverige beräknas ungefär vart femte barn lida av någon typ av läs- och skrivsvårighet, såsom dyslexi. Källa: Dyslexiföreningen.