Logo

RSS Print

Code of Conduct

På Egmont har vi under många år satsat hårt på vårt samhällsansvar. En viktig del i det arbetet är en ansvarsfull organisation av vår kedja av leverantörer. Arbetet med leverantörskedjan bygger på Egmonts uppförandekod, Code of Conduct. 

Egmonts Code of Conduct

Arbetet med samhällsansvar i den operativa delen av verksamheten bygger på Egmonts Code of Conduct (uppförandekod). Kraven i Egmonts Code of Conduct är i linje med FN:s Global Compacts 10 principer. I Egmonts Code of Conduct anges vilka krav som våra anställda, våra samarbetspartner och våra leverantörer måste uppfylla. De övergripande kraven är följande:

  • Högsta möjliga kvalitetsnivå inom alla delar av verksamheten över hela världen
  • Etiskt och ansvarsfullt beteende på alla punkter under arbetets utförande
  •  Stöd och respekt för alla enskilda personer och beskydd av deras rättigheter
  •  Hänsyn till miljön