Logo

RSS Print

Anti-korruption och mutor

Egmont har som grundläggande policy att driva affärsverksamhet utan att använda sig av korruption och mutor.

Detta är vår egen inställning såväl som ett lagstadgat krav. Korruption är en kriminell handling och korrupta handlingar utsätter både Egmont och Egmonts medarbetare för risk för rättsliga påföljder, böter och fängelse.

Överträdelser mot den här policyn ses som allvarliga och kan få disciplinära eller rättsliga följder, oavsett om överträdelsen görs av en medarbetare eller en samarbetspartner som arbetar på uppdrag av Egmont.

Whistleblowingpolicy på Egmont

Egmont har också skapat en så kallade whistleblowing-policy. Policyn möjliggör rapportering av fall gällande tjänstefel av såväl anställda som affärspartners. Whistleblowerfall bedöms av en central enhet hos Egmont. Du kan läsa mer om whistleblowingpolicyn här 

Läs mer i våra riktlinjer (PDF) och (PDF).

Whistleblowingsystem

Egmont har åtagit sig att ärlighet, rättvisa och ansvar. I linje med detta åtagande förväntar vi oss att medarbetare och partners som upptäcker misstänksamma uppgifter om Egmonts verksamhet kommer att lägga fram samt uttrycka sin oro. Vilket naturligtvis kan vara anonymt, om så önskas.

Under 2018 lämnades en orosanmälan in till whistleblowingsystemet.

Du hittar Egmonts whistleblowingsystem här.

Läs mer i våra riktlinjer (PDF) och (PDF).