Logo

RSS Print

Samhällsansvar

Ansvar är inget nytt ord i Egmonts värld. För mer än 100 år sedan hade vår grundare en önskan för framtiden. En önskan, som idag är en central del av Egmont som affärsdrivande stiftelse.

Samhällsansvar sedan begynnelsen

Egmonts grundare, Egmont Harald Petersen, kom från fattiga förhållanden, och det glömde han aldrig. För att uppfylla hans sista vilja testamenterade hans familj därför en del av verksamhetens överskott till att stötta utsatta barn och unga. På så sätt ville familjen ge något tillbaka till samhället. Egmont Fonden grundades med syfte att bli en kommersiell medieverksamhet, och samtidigt genomföra olika välgörande insatser. Idag gör vi mycket mer. Varje år skänker Egmont pengar för att stödja barn och ungdomar för att skapa ett gott liv. Egmont har totalt donerat nära 4 miljarder kronor sedan 1920.

Egmonts arbete med socialt ansvarstagande (CSR)
 

Egmont kommer att se över hållbara utvecklingsmål (Sustainable Development Goals - SDG), även kända som världsmål, och hur Egmont kan stödja arbetet med dessa. För att arbeta mer konkret med världsmålen har Egmont ingått ett 2-årigt projekt som underlättas av den danska industrin med inriktning på världens mål. De fem fokusområdena och arbetet med världsmålen kommer att utgöra ramen för Egmonts CSR-arbete 2019-2021. Varje fokusområde är valt eftersom Egmont kan göra skillnad samtidigt som man säkerställer Egmonts framtida framgång.

De fem fokusområdena är:

  • FN:s Global Compact
  • Egmonts Social Compliance Program
  • Miljö - implementering av Egmonts miljöpolicy och urval av KPI
  • Arbete för att stötta världsmål 12
  • Implementering av Egmonts nya Business Ethics Policy för medarbetare och utveckling av en utbildning inom policyn

Egmont och FN:s Global Compact

I januari 2013 undertecknade Egmont FN:s Global Compact. Egmont ser ett stort värde i att arbeta inom ramen för FN:s Global Compact och de tio principerna om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljöskydd och antikorruption .

Egmont har precis släppt sin 6:e Communication on Progress (COP) och rapporten kan hittas här.

År 2018 ingick Egmont i ett 2-årigt projekt som stöttas av Dansk Industri, med fokus på Globala målen. Projektet ”FN:s Globala målen - från filantropi till företag” syftar till att utbilda och utveckla de utvalda företagen till att förstå och omsätta Globala målen till nya affärsmöjligheter. På Egmont har vi valt att fokusera på tre av de Globala målen:

4: God utbildning för alla

8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

12: Hållbar konsumtion och produktion

 

Läsfrämjande insatser

Egmont Publishing arbetar idag aktivt med olika projekt och insatser för att främja ökad läslust och läsutveckling bland svenska barn och ungdomar. Med sitt lustfyllda och lärorika innehåll har serier som Bamse och Kalle Anka  bidragit till att knäcka läskoden hos generationer av svenskar. Genom signaturprojektet Serier i Undervisningen erbjuds skolor pedagogiska verktyg för användning av serier i skolundervisningen.


Egmont är även medlem i nätverket bakom den nationella lässatsningen LÄSLOV.