Logo

RSS Print

Bamse Kul Att Lära

  • Bamse Kul Att Lära

Bamse Kul att lära tas fram i samarbete med pedagoger och tar upp ämnen som alfabetet, siffror, klockan, djur i skogen, rim och ramsor etc. Bamse Kul att Lära kommer ut 6 gånger per år och vänder sig till barn i åldern 4-7 år.

Produktchef: Sofie Svensson
Ansvarig utgivare: Charlotta Borelius
Projektledare: Lise Jörgensen

Mer information hittar du på bamse.se

Bamse Kul Att Lära