Logo

RSS Print

Vision, mission och värderingar

Vision

Vi vill vara det mest attraktiva mediaföretaget för våra medarbetare, samarbetspartners och kunder.

Egmont har en ledande position på den nordiska mediemarknaden och på utvalda marknader utanför Norden. Medarbetare och samarbetspartners ska uppleva Egmont som det medieföretag man helst vill arbeta på eller tillsammans med. Våra kunder ska uppleva att Egmont behärskar konsten att berätta.

Mission

”We bring stories to life”

Vi skapar och kommunicerar berättelser. Berättelser kommer med ordet. Berättelser har skapat grunden för hela vår civilisation. Berättande väcker nyfikenhet, stimulerar läslust och lägger grunden för kunskap och utveckling. Berättelser är kärnan i allt vad vi inom Egmont gör. Det är vårt löfte till omvärlden.

Kärnvärden

Egmonts kärnvärden är vidsynt, passionerat och ambitiöst. Våra kärnvärden uttrycker det vi är, vad vi står för och hur vi gör det.

Vidsynt

Vårt företag kan förmedla alla sorters berättelser i alla tänkbara medier. Denna vidsynthet omfattar också en öppenhet för allt nytt och plats för många olika kulturer och personligheter.

Passionerat

Vi låter hjärtat vara med i arbetet. Vi brinner för berättelser. För att skapa och sprida dem på bästa möjliga sätt till så många som möjligt. Denna passion är utgångspunkten för allt vi gör.

Ambitiöst

Vi är en kommersiell verksamhet. Vi är här för att skapa resultat. Både i bokslutet och medievärlden. Vi är ambitiösa med mål och genomförande. Vår vilja att vinna är större än vår rädsla att förlora.