Logo

RSS Print

Egmonts historia

Det som startade med en liten tryckpress i en beskedlig fastighet i Köpenhamn, har över ett århundrade senare blivit en stor koncern. Enmansföretaget med stora visioner har fått växa och utveckla sig till det Egmont är idag – en internationell mediekoncern med verksamheter i över 30 länder.

1878, 17 år gammal, startade Egmont H Petersen sitt eget lilla boktryckeri hemma i mammas kök på Korsgade i Köpenhamn. Snart hade den unge entreprenören så mycket att göra att köksregionerna inte längre kunde rymma tryckeriverksamheten som flyttades till hyrda lokaler på annan plats i staden.

Egmont H Petersen var en pionjär inom boktryckarkonsten i Danmark och den förste som kunde trycka komplicerade färgbilder i böcker.

1904 utvecklade Egmont H Petersen sin verksamhet till att även innefatta tidskriftsproduktion. Veckotidningen Hjemmet blev omedelbart en stor succé och den dynamiska tryckeri- och tidningsverksamheten växte sig hela tiden större. 1914 flyttade förlaget in i en nybyggd tryckeri- och kontorsbyggnad vid Kongens Have mitt i Köpenhamn.

Huset fick namnet Gutenberghus, uppkallat efter boktryckarkonstens uppfinnare Johann Gutenberg. Gutenberghus blev också verksamhetens nya namn.

I denna byggnad finns än idag Egmonts huvudkontor.

En stiftelse med en fond

I samband med Egmont H Petersens död ombildades företaget till en förvärvsdrivande stiftelse. Efter att själv ha vuxit upp under fattiga förhållanden var det viktigt för Egmont H Petersen att stötta andra utsatta familjer. Stiftelsen fick i uppdrag att fortsätta använda överskottet från verksamheten till allmännyttiga ändamål inom framförallt utbildning och det sociala området.

Genom Egmont Fonden stöttar koncernen barn och unga som har det svårt i livet. Varje år skänks närmre 100 miljoner kronor till olika välgörande projekt och insatser.

Läs mer om Egmont Fonden här.

Från Gutenberghus till Egmont

1992 bytte verksamheten namn från Gutenberghus till Egmont.

Milstolpar – Egmont i Sverige

1921 – Hemmets Journal gör entré

Hemmets Journals förlag bildas och premiärnumret av Hemmets Journal ges ut. Detta blir också startskottet för Egmonts svenska medieverksamhet.

1948 – första numret av Kalle Anka & C:o

Hemmets Journal och bokförlaget Richter, båda dotterbolag till den dåvarande Gutenberghus-koncernen, inleder utgivningen av serietidningen Kalle Anka & C:o. Sedan 1959 ges tidningen ut varje vecka och är än idag Sveriges mest lästa serietidning.

1978 – Egmont köper Kärnan

Egmont (dåvarande Gutenberghus) köper det Helsingborgsbaserade förlaget och speltillverkaren Kärnan AB.

1990 – Bamse till Egmont

Egmont tar över tidningsutgivningen av den populära seriefiguren Bamse, skapad av Rune Andréasson.

1992 – Egmont + Nordisk Film

Egmont går samman med Nordisk Film, och utvidgar därmed sin verksamhet till att även innefatta filmproduktion, filmdistribution och filmvisning.

1997 – Egmont blir störst på serier

Egmont köper huvudaktören på den svenska seriemarknaden Semic Press, och blir därmed den största utgivaren av serietidningar i Sverige.

2013 – Forma Publishing Group förvärvas

Egmont köper Forma Publishing Group (tidigare Ica Förlaget AB). Med förvärvet följer bl.a. några av landets största magasin, som Icakuriren, tidningen Hälsa, Hus & Hem och Scandinavian Retro.

2013 – Egmont Publishing bildas

Egmont Tidskrifter (främst magasin och veckotidningar för en vuxen målgrupp) och Egmont Kids Media Nordic (främst serietidningar, barn- och ungdomstidningar, böcker och aktivitetsprodukter) slås samman till ett gemensamt bolag för den svenska förlagsverksamheten – Egmont Publishing.

2014 ­­– Rekordåret

Egmontkoncernen hade sitt bästa år någonsin 2014. Omsättningen ökade med 10 procent till 14,1 miljarder kr, och rekordresultatet före skatt blev 1,2 miljarder kr – en ökning jämfört med föregående år med 36 procent. Egmont Publishing i Sverige, omsatte samma år 950 MSEK och levererade ett starkt resultat om 61,8 MSEK.

2015 – Sveriges populäraste älg till Egmont

Egmont köper varumärket Hälge av den bortgångne serieskaparen Lars Mortimers bolag LGL. Förvärvet innebär att förlaget kan fortsätta att producera nytt seriematerial och utveckla varumärket.