cop-web

Samfundssansvar er en integreret del af Egmont

29.03.2016

Vidste du, at Egmont har tilsluttet sig FNs principper for menneskerettigheder og miljø, har en whistleblowing-ordning, har fokus på bæredygtigt papirindkøb og på kønssammensætningen i ledelsen? Det fremgår alt sammen af Egmonts årlige rapport Communication on Progress

Samfundsansvar har altid haft stor betydning i Egmont. Koncernens grundlægger, Egmont Harald Petersen, kom fra beskedne kår, og hans familie testamenterede en del af virksomhedens indtjening til sårbare børn og unge. På denne måde ville familien give noget tilbage til samfundet. I 2015 gik over 80 mio. kr. af Egmonts overskud til projekter, der skal støtte udsatte børn og unge. Siden 1920 er det blevet til ca. 2,7 mia. kr. i støtte målt i 2015-kroner.

Arbejdet med samfundsansvar er stadig en integreret del af forretningen. Derfor stiller Egmont bestemte produktionskrav, som både vi selv og vores samarbejdspartnere skal leve op til. De krav er vores ”Code of Conduct”. For at kunne leve op til ”Code of Conduct” har vi lavet programmer for kvalitetssikring og produktsikkerhed. De programmer er samlet under ét i Egmonts ”Social Compliance” programmer.

Forpligtelse til ansvarlighed
Egmont blev i 2013 medunderskriver på UN Global Compact. Dermed har Egmont forpligtet sig til at drive forretning i overensstemmelse med 10 universelt accepterede principper inden for områderne menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, beskyttelse af miljøet og antikorruption.

Egmont har netop udgivet sin tredje rapport Communication on Progress (COP), som du kan læse her.
Med rapporten ønsker Egmont at give sine interessenter indblik i Egmonts globale initiativer og fremskridt ved at kommunikere transparent omkring indsatser inden for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption.

I rapporten kan du også læse at:
Egmont i 2015 havde 667 ekstra kvalitet - og sikkerhedsinspektioner af vedlagt legetøj for at sikre, at produkterne er sikre at bruge.

At Egmonts medarbejderes tilfredshed, motivation og loyalitet i 2015 var betragteligt højere end det eksterne sammenligningsgrundlag.

At Egmont i 2015 indgik partnerskab med Coca-Cola om brugen af PlantBottle™ i norske biografer. Halvdelen af plastflasken kan genbruges.