-c3-98je

Ny undersøgelse sætter fokus på børneinddragelse i sagsbehandling

13.02.2019

Det understreges ofte, hvor vigtigt det er at inddrage børn og unge i sagsbehandlingen af deres egen sag. Men hvordan oplever børnene selv sagsbehandlingen?

Kun hver tredje af de anbragte børn mellem 11 og 17 år bliver hørt og inddraget i tilstrækkelig grad, når kommuner træffer vigtige beslutninger om deres liv.

Det viser den seneste undersøgelse på området fra VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

Selvom både FN’s Børnekonvention og Serviceloven giver udsatte børn ret til at blive hørt i deres sagsbehandling, er der fortsat begrænset viden om, i hvor høj grad de udsatte børn selv oplever at blive inddraget. For at få svar på dette er en ny spørgeskemaundersøgelse fra VIVE med støtte fra Egmont Fonden blevet igangsat. 

”Inddragelse af børn og unge i deres egen sag er en rettighed for børn. At lytte til og inddrage børn er samtidig Egmont Fondens DNA. Vi er glade for at kunne støtte VIVE, som vil give os ny og værdifuld viden om, hvad det betyder for det enkelte barn at blive hørt, og hvordan det kan påvirke dets trivsel og læring”, siger Henriette Christiansen, direktør i Egmont Fondens Støtte- og bevillingsadministration.

Undersøgelsen skal først og fremmest kortlægge og skabe et overblik over, i hvilken grad udsatte børn oplever at blive inddraget i sagsbehandlingen af deres egne sager. 

Derudover skal undersøgelsen også afdække sammenhængene mellem inddragelse, iværksatte sociale foranstaltninger, trivsel og skolegang for udsatte børn. Denne afdækning kan eksempelvis give ny vigtig viden om, hvorvidt udsatte børn og unge, der føler sig inddraget, er i bedre trivsel end de børn og unge, der ikke oplever at blive inddraget.

5.000 udsatte børn og unge deltager i undersøgelsen
I alt vil 5.000 danske udsatte børn og unge, som enten er anbragt uden for eget hjem eller modtager forebyggende foranstaltninger, blive spurgt til deres oplevelse af inddragelse i deres egen sag.

De vil blandt andet blive spurgt ind til, om de oplever, at deres sagsbehandler lytter til dem, og om de har indflydelse på, hvad der står i deres handleplaner. De udsatte børn og unges besvarelser kobles efterfølgende med registerdata fra Danmarks Statistik.

”Det er et utroligt spændende projekt, som vi skal i gang med. Det er et område, der rent forskningsmæssigt er underbelyst, og derfor har projektet potentiale til på sigt at gøre en forskel for mange udsatte børn og unge”, siger chefanalytiker i VIVE Hans Skov Kloppenborg, som leder forskningsprojektet, og tilføjer:

”Uanset om det viser sig, at de udsatte børn og unge føler sig inddraget i høj eller lav grad, så er det et vigtigt område at få mere indblik i. Man kan også forestille sig, at vi finder interessante resultater i forhold til forskellige opfattelser af inddragelse alt efter, hvilken type af foranstaltning som barnet eller den unge modtager”. 

Resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen ligger efter planen klar i maj 2020.

Egmont Fonden støtter Vive-undersøgelsen med 1,81 millioner kroner.