dreng

Ny rapport: Vold i familien koster børn dyrt

31.01.2017

Det har alvorlige konsekvenser for børn at vokse op i voldsramte familier, viser ny undersøgelse fra SFI. Undersøgelsen er bestilt af Mødrehjælpen og finansieret af Egmont Fonden.

Det har alvorlige konsekvenser for børn at vokse op i voldsramte familier. Selvom børnene ikke nødvendigvis er direkte udsat for volden, er de stadig ofre for den. 
Det er hovedpointen i en ny rapport fra SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, som har undersøgt konsekvenserne af at vokse op i hjem med vold. Rapporten er bestilt af Mødrehjælpen og støttet af Egmont Fonden.
 
Rapporten viser, at godt hver 20. danske barn – eller mere end én i hver skoleklasse – oplever vold derhjemme, før de fylder 8 år. Volden sætter tydelige spor i børnene. Børnene trives dårligere i skolen, og de præsterer ringere fagligt. Desuden bliver børnene dobbelt så ofte som andre børn anbragt eller må have støtte fra kommunen, og børnene bliver halvanden gang så ofte diagnosticeret med posttraumatisk belastningsreaktion. 

Vold i hjemmet koster ikke alene dyrt for det enkelte barn. Volden har også en høj pris for samfundet. Samfundsøkonomisk koster den sociale og sundhedsmæssige hjælp til børnene 450 mio. kroner pr fødselsårgang, indtil barnet er 15 år.

Rapportens konklusioner præsenteres i morgen til konferencen Voldens Børn - indsatser mod vold i familien, som afholdes i Fællessalen på Christiansborg kl. 9.00-13.30.

Find hele rapporten her.

Læs Politikens artikel om undersøgelsen her.

Læs mere om konferencen her.