flygtninge-web

Ny guide skal hjælpe flygtningeforældre til svære samtaler med deres børn

03.05.2016

Egmont Fonden støtter en guide til asylsøgende forældre i Danmark og Norge med 2 mio. kroner. Guiden skal hjælpe flygtningeforældre til at støtte deres børn under flugten og ankomsten til et nyt land. Til guiden udvikles der også en app samt e-læringsmateriale for professionelle. Røde Kors i Danmark står for udvikling af guiden.

Flygtningebørn er nogle af de allermest udsatte børn. Mange har oplevet dødsfald og andre traumatiske hændelser før og under flugten og har et akut behov for støtte. Derfor bevilger Egmont Fonden nu 2 mio. kroner til Dansk Røde Kors til at udvikle en guide til flygtningeforældre.

Guiden skal styrke forældrenes evne til at forstå og understøtte deres børns behov - mindske risikoen for, at børnene udvikler varige traumer, og styrke børnenes trivsel i deres nye livssituation. 

Henriette Christiansen, direktør for Egmont Fondens Støtte- og bevillingsadministration, siger: 

”Særligt børnefamilier er sårbare under flugten og ankomsten til et nyt land. Børnenes liv er præget af stor usikkerhed og deres forældre er ofte selv i krise og kan have svært ved at understøtte børnenes behov. Vi vil gerne bidrage til at hjælpe børnene i den akutte situation og her ser vi guiden som et effektivt værktøj. Den hjælper forældrene til selv at hjælpe deres børn.”

Røde Kors står bag udvikling af guiden
Det er Dansk Røde Kors i Danmark, der i samarbejde med norske Hero og Senter for Krisepsykologi står bag udvikling af guiden samt den tilhørende app og e-læringsprogram.

Professor Atle Dyregrov, Senter for Krisepsykologi, der er en af verdens førende eksperter på området, siger om indsatsen: 

”Krig, flugt og usikkerhed kan ramme børn voldsomt og betyde efterfølgende traumer. Det er vigtigt, at flygtningeforældre kan forstå børnenes oplevelser og reaktioner. Endnu vigtigere er det, at de kan få konkrete råd om, hvordan de kan snakke med og hjælpe deres børn og sig selv. Gennem guiden får forældre praktiske redskaber og råd om hvordan de kan hjælpe deres børn og skabe gode samtaler i familien. Det giver børnene gode forudsætninger for at mestre deres nye livssituation.”

Guiden og app’en oversættes til otte sprog  og distribueres til samtlige asylansøgere i Danmark og Norge. Derudover udvikles der et e-læringsprogram, som skal klæde relevante fagpersoner på til at undervise forældre i brug af guiden.

Materialet vil blive stillet gratis til rådighed for de aktører, som arbejder med flygtninge i Danmark, Norge og internationalt. Guiden forventes at være klar til uddeling blandt forældrene i oktober 2016.