den-er-til-dig-far-web

Ny antologi om børn og unge i sorg opfordrer til at bryde tavsheden

18.08.2017

Onsdag d. 7 september 2017 udkommer antologien "Jeg vil gerne tale om min sorg" på initiativ fra Egmont Fonden. Bogen giver gode råd til fagprofessionelle om, hvordan børn og unge bedst støttes i hverdagen i en sorgsituation og opfordrer til at bryde tavsheden. 

Hvert år er 6000 danske børn og unge under 18 udsat for at miste en forælder, en bror eller en søster. Og mange af dem oplever, at venner, skolekammerater og voksne i deres omgivelser undgår at tale med dem om deres sorg og tab. 

Bryd tavsheden
Jeg vil gerne tale om min sorg er en opfordring til at bryde tavsheden. Ud over at beskrive, hvad sorg er, og hvilke udtryk sorgen ofte får, præsenterer bogen den nyeste viden om, hvordan institutioner som skoler og hospitaler kan opbygge et beredskab, så de ved, hvordan de kan tale med børn og unge i forbindelse med sygdom, ulykke og dødsfald. Bogen indeholder eksempler på, hvordan sådanne samtaler kan forløbe, og den giver retningslinjer for, hvornår sorgen bliver så kompliceret, at børnene og de unge har brug for egentlig terapeutisk behandling.

Fagprofessionelle kan gøre en forskel    
Antologien henvender sig især til dig, der er lærer, pædagog, psykolog, sygeplejerske eller befinder sig i en anden funktion eller rolle, hvor du møder efterladte børn og unge i dit arbejde – og som derfor har en særlig mulighed for at hjælpe dem i deres liv. Både når det gælder den daglige støtte til alle sørgende børn og unge, der har brug for en hverdag, som både kan rumme sorgen og give et frirum fra den. Men også når det gælder om at spotte de efterladte børn og unge, der får det særligt svært og har brug for fagprofessionelle, som har den nødvendige faglige viden om sorg – og har modet til at tale om den.

Antologi markerer afslutning på 25 års arbejde på sorgområdet
Udgivelsen af denne antologi markerer afslutningen på Egmont Fondens engagement i sorgområdet. Siden 1994 har Egmont Fonden støttet syge og pårørende børn med over 140 mio. kr. og herigennem været en del af en positiv udvikling henimod mere synlighed omkring sorg og sorgbehandling.

Direktør for Egmont Fondens Støtte- og bevillingsadministration, Henriette Christiansen udtaler om antologien:

Vi håber, at antologien vil bidrage til, at den vigtige viden, der er skabt blandt forskere og fagfolk om håndtering af børn og unges sorg, bliver bragt ind i klasselokalet, i dagtilbuddet, på hospitalsgangene og endelig ind i hjemmene. Vi håber, at den vil bidrage til, at flere vil give en ekstra hjælpende hånd til børn og unge, der mister. Ikke blot, når krisen rammer akut ved et dødsfald, men også både før og længe efter. For især her efterlyser børn og unge fortsat hjælp fra voksne omkring sig”.