en-20h-c3-a5ndsr-c3-a6kning001web

Ny alliance skal give børn en god start på livet

03.08.2016

De første år af børns liv har stor betydning for, hvordan børnene klarer sig senere i livet, og om de f.eks. får en uddannelse. Egmont Fonden og Tænketanken DEA indleder nu et samarbejde, som skal bidrage til ny viden og løsninger, der gør, at vi i Danmark bliver bedre til at understøtte små børns læring og livsduelighed.  

I Danmark betyder det stadig en del for dine muligheder, om du er vokset op i et ressourcestærkt eller -svagt hjem. Forskning peger på, at hvis vi skal mindske betydningen af negativ social arv, er det afgørende at sætte tidligt ind og stimulere børns læring og livsduelighed, allerede fra de er helt små.

Da Danmark har verdens højeste andel af børn, som går i dagtilbud, har vi som samfund gode muligheder for at sikre alle børn en god start på livet. Betydningen af den negative sociale arv kan bl.a. mindskes, hvis barnet går i et dagtilbud af høj kvalitet.  

Derfor vil Egmont Fonden og Tænketanken DEA opbygge og udvikle en alliance, hvor aktører med viden om og interesse for børns læring og livsduelighed arbejder sammen om at sikre børn en god start på livet. Alliancen skal både sørge for, at der trækkes på eksisterende viden og erfaringer på området, og sikre at en række analyser og indsatser bredes ud på feltet og således bidrager positivt til at styrke de helt små børns læring og livsduelighed. 

Henriette Christiansen, direktør i Egmont Fondens Støtte- og bevillingsadministration, lægger vægt på, at der er brug for en samlet indsats:

”Vi ved, at jo tidligere man sætter ind med at kompensere for utilstrækkelig læring eller livsduelighed i et udsat barns liv, jo bedre chancer får barnet for at klare sig godt senere i skolen og i livet. Med dette samarbejde på tværs af organisationer og sektorer håber vi at kunne øge investeringerne og igangsætte nye indsatser, der kan bidrage til, at flere børn kan bryde negative sociale mønstre,” siger Henriette Christiansen.  

I Tænketanken DEA ser adm. direktør Stina Vrang Elias frem til samarbejdet med Egmont Fonden, men også med de mange organisationer og aktører, som, hun håber, vil være med til igen at sætte fokus på, hvordan vi i Danmark kan blive bedre til at bryde den negative sociale arv.

”Vi må desværre erkende, at det i høj grad stadig er de ressourcestærke børn, som senere hen får en god uddannelse, mens det halter for unge fra mere ressourcesvage hjem. Selvom det er et gammelt tema, har vi altså her anno 2016 brug for at blive klogere på, hvordan alle børn får det bedste udgangspunkt for livet – og ikke mindst, hvad vi mere konkret bør gøre,” siger Stina Vrang Elias.  

Udover at skabe en alliance, så skal det nye samarbejde også bidrage med en række analyser og ny viden på området. Der vil bl.a. blive stillet skarpt på daginstitutionernes rolle ift. at understøtte børns læring, trivsel og livsduelighed, hvordan samarbejdet mellem fagpersoner og forældre om børnenes udvikling og læring kan blive bedst muligt, og hvordan uddannelse og efteruddannelse kan understøtte pædagogernes arbejde med at løfte opgaven på bedste vis.