filmaftale-web

Nordisk Film ser klare fingeraftryk på den nye filmaftale

07.11.2014

Kulturminister Marianne Jelved har med opbakning fra samtlige partier i Folketinget netop lavet en ny aftale for dansk film i årene 2015 til 2018. Den ser ifølge adm. direktør i Nordisk Film Allan Hansen fornuftig ud.

”Jeg er meget tilfreds med, at politikerne har lyttet til os og har skaffet flere midler de kommende år samt overladt det til branchen at udvikle nye forretningsmodeller, der passer til digital distribution. Det er en ide, vi har fremført, og nu påtager vi os gerne ansvaret for at løfte det. Vi tror på, at vi ved elektronisk salg kan indhente en del af de tabte indtægter fra faldende dvd-salg,” siger Allan Hansen. 

Ifølge filmaftalen får branchen ansvar for at udvikle forretningsmodeller, der imødekommer den digitale udvikling, og medvirker til at skabe et bæredygtigt økonomisk fundament for filmproduktion. Allerede i sommeren 2015 vil aftalekredsen mødes for at få en status for branchens initiativer, og ultimo 2016 skal de analyseres for at se, om filmstøtten er tidssvarende og anvendes bedst muligt. 

Især de kommende år bliver udfordrende for dansk film, indtil man har etableret nye salgskanaler. Derfor er Allan Hansen glad for, at der er fundet 70 mio. ekstra kr. ved medieforliget, hvoraf det afsatte engangsbeløb på 30.4 mio. kr. vil blive fordelt forholdsmæssigt med flest midler de første tre år.

Aftalen lægger op til, at der skal produceres flere film samlet set fra 82-104 spillefilm, hvoraf 12-24 af dem kan være lavbudgetfilm som forsøg. 

”Vi støtter flere lavbudgetfilm, som er vigtigt talentpleje, men det er ret afgørende, at flere film ikke går ud over økonomien i den enkelte film, som er udfordret i disse år. Vi skal ikke sprede midlerne tyndere ud, det får vi ikke flere, gode kvalitetsfilm ud af og ej heller et bæredygtigt filmmiljø ud af,” siger Allan Hansen.

Aftalen har også fokus på pirateri bl.a. på en effektiv håndhævelse af rettigheder i forbindelse med krænkelser rettigheder ved ulovligt download. Forligskredsen vil mødes med Rigsadvokaten og drøfte igangsatte initiativer samt mødes med branchen i 2015 for at klarlægge, hvad der kan øge indsatsen mod piratkopiering fremadrettet. Aftaleparterne fordobler desuden støtten til udvikling af computerspil og søsætter et nyt spilkontor, der skal skabe et innovativt og udviklende spilmiljø. Aftalen løber fra 2015 til 2018.