Logo

RSS Print

Papirinnkjøp

I Egmont er vi bevisste på at en stor del av vårt miljø- og klimavtrykk kommer fra Egmonts papirforbruk til magasiner og bøker.

Papirinnkjøp er derfor et viktig fokusområde i Egmonts miljøpolitik og noe vi forplikter oss til gjennom vår tilnærming til UN Global Compact.

Egmont kjøper papir fra hele verden, men mest fra Europa. Det samme gjelder for produksjonen av bøker og magasiner der langt de fleste trykkes i Europa.

I tillegg til å produsere egne bøker deltar Egmont ofte i co-produksjoner med andre utgivere der Egmont har begrenset innflytelse på papirinnkjøp og produksjon. I tillegg støtter og ønsker Egmont å benytte resirkulert papir. Deltagelsen i co-produktsjoner og bruk av resirkulert papir er hver for seg og sammen med på å øke risikoen for at det skal finnes regnskogfirbre eller andre kontroversielle kilder i Egmonts magasiner eller bøker. Den risikoen aksepterer Egmont fordi den miljømessige påvirkningen ved å benytte resirkulert papir er lavere.