Logo

RSS Print

Code of Conduct og Sosialt Ansvar

Egmonts Code of Conduct danner fundamentet for arbeidet med sosialt ansvar i Egmont.

Egmonts arbeid med sosialt ansvar i Egmonts fire divisjoner og på hovedkontoret springer ut av Egmonts Code of Conduct (CoC) som blant annet stiller krav til overholdelse av nasjonal og internasjonal lovgivning. I tillegg er kravene i Egmonts CoC avstemt med de 10 prinsippene i UN Global Compact. Egmonts CoC har retningslinjer som Egmonts medarbeidere og leverandører skal følge.

De overordnede retningslinjene er:

  • Å tilstrebe høyest mulig kvalitetsnivå i alle deler av virksomheten verden over
  • Å vise etisk og ansvarlig atferd i all vår virksomhet
  • Å støtte, respektere og beskytte alle enkeltpersoners rettigheter
  • Å ta hensyn til miljøet

Hvordan Egmont arbeider med å overholde kravene i Egmont CoC kan du lese mer om på undersidene til venstre.