Logo

RSS Print

Antikorrupsjon og whistleblowing

Egmonts politikk er å drive et selskap fritt for korrupsjon og bestikkelser

Anti-korrupsjonstrening og -politikk i Egmont

Korrupsjon og bestikkelse er ulovlige handlinger som utsetter Egmont og Egmonts medarbeidere for risiko for rettsforfølgelse, bøter og i ytterste konsekvens fengsel. Slike kriminelle handlinger setter Egmonts omdømme i fare. For å sikre at Egmonts medarbeidere er rustet til å håndtere eventuelle risikable situasjoner gjennomfører alle nye medarbeidere et e-læringskurs. Kurset introduserer medarbeiderne for typiske situasjoner de kan bli utsatt for, og presenterer dem for og trener dem i korrekte måter at håndtere disse på.

Brudd på Egmonts anti-korrupsjonspolitikk anses som alvorlig og vil kunne få disiplinære eller rettslige konsekvenser uansett om overtredelsen er foretatt av en medarbeider eller av en samarbeidspartner som opptrer på Egmonts vegne.  

Les mer i Egmonts retningslinjer for antikorrupsjon og bestikkelse.

Whistleblowingpolitikk i Egmont

Egmonts whistleblowingpolitikk gjør det mulig for interne og eksterne interessenter å varsle atferd eller situasjoner som de opplever som ureglementert fra Egmonts medarbeidere eller samarbeidspartnere. Whistleblower-saker vurderes av en sentral enhet hos Egmont. Du kan lese mer om whistleblowingpolitikken her.

I 2018 har der vært én varsling til whistleblowingsystemet.