Logo

RSS Print

Produktsikkerhet- og kvalitet i Egmont

Egmont arbeider løpende med produktsikkerhet og kvalitet for å sikre at alle Egmonts produkter er trygge å bruke. Dette er spesielt viktig når det kommer til produkter rettet mot barn.

Under Egmont Social Compliance Programme hører også produktsikkerhet – og kvalitet. Det er viktig for Egmont at alle produkter er trygge å bruke i sin primære funksjon samt på andre måter produktet kunne tenkes å bli benyttet.

Egmont og kvalitetssikring

Egmonts kvalitetssikringsprogram ble etablert for å sikre overholdelse av alle relevante og gjeldende produktsikkerhetslovgivninger og standarder samtidig som kvaliteten på produkterne lever opp til forbrukerens forventninger.

Du kan lese mer om Egmonts kvalitetsprogram i folderen Egmont Social Compliance Programme – Responsible Supply Chain Management and Product Safety and Quality

 

Egmont og produktsikkerhet

Egmonts krav til produktsikkerhet er sammenfattet i Egmonts sikkerhetsmanual som oppdateres to ganger i året. Manualen er en oversikt over de krav, lover, standarder etc. som gjelder på alle markeder hvor Egmont selger sine produkter.

Du kan lese mer om Egmonts produktsikkerhet i folderen Egmont Social Compliance Programme – Responsible Supply Chain Management and Product Safety and Quality


Krav til leverandører

For å sikre at leverandører overholder Egmonts Code of Conduct må de dokumentere at de er i stand til å produsere Egmonts produkter samtidig som de avgir informasjon om hvilke materialer og stoffer som benyttes for å fremstille produktene. Kun materialer som er godkjent i forhold til gjeldende lovgivning kan benyttes i produksjonen.

 Egmont har et omfattende testprogram og alle produkter blir testet og godkjent i henhold til gjeldende lovgivning før de kommer på markedet. Avhengig av produktkategori blir alle produkter testet av Egmonts inspektører eller tredjeparts inspektører under produksjonen før de forlater fabrikken eller før distribusjon. I tilfeller der produktene ikke godkennes blir leverandøren bedt om å endre produktene før de testes igjen.

I 2018 hadde Egmont 1148 inspeksjoner av leker for å sikre at Egmonts produktsikkerhets- og kvalitetsprogram overholdes.

Du kan lese mer om inspeksjoner, tilbakekalling av produkter og tester i Egmonts COP rapport for 2018 her.