Logo

RSS Print

Egmont Social Compliance Programme

Egmont arbeider med sosialt ansvar gjennom Egmont Social Compliance Programme.

 Egmont Social Compliance-program har et dobbelt fokus på ansvarlig leverandørstyring og produktsikkerhet/-kvalitet. Egmont prioriterer arbeidet med sosialt ansvar for å sikre at Egmonts produkter produseres under ordnede og lovlige forhold og med respekt for menneskene som produserer produktene. Samtidig er det viktig at Egmonts produkter er trygge å bruke og at de møter gjeldende lover og forskrifter.

 

Ansvarlig leverandørstyring – revisjon av leverandører

Under ansvarlig leverandørstyring hører arbeidet med revisjon av førsteledds- og kjerneleverandører samt relevante underleverandører. Det betyr at nye og eksisterende leverandører av bøker, magasiner, leker, aktivitetsprodukter og lisensprodukter skal igjennom en revideringsprosess for å kunne godkjennes som produsenter av Egmonts og våre lisensgiveres produkter. Leverandørene velges ut til sosial revisjon på bakgrunn av Egmonts risikomatrise:

  • Gruppe 1: Leverandører revideres hver 12. måned
  • Gruppe 2: Leverandører revideress hver 12-24. måned
  • Gruppe 3: Leverandører revideres ad hoc

Rent praktisk foregår en sosial revisjon slik at revisor møter hos utvalgt leverandør og gjennomgår om menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljøvern og arbeid med antikorrupsjon overholdes. Dette blir blant annet gjort ved hjelp av dokumentanalyse, en gjennomgang av arbeidsforhold på fabrikken og intervjuer med medarbeidere og ledelse.

Du kan lese mer om risikovurderinger, kriterier for utvelgelse og hvilken revisjonstandard Egmont aksepterer i folderen Egmonts Social Compliance Programme – Responsible Supply Chain Management and Product Safety and Quality


Egmonts nulltoleranse

Egmont har nulltoleranse på fem områder overfor våre leverandører/produsenter:

  • Ikke barnearbeid
  • Ikke tvangsarbeid eller ufrivillig arbeid
  • Ingen vesentlig helse- eller sikkerhetsrisiko
  • Overholde krav til minstelønn (per standard arbeidstime
  • Ingen korrupsjon og/eller bestikkelse

Når brudd på våre nulltoleranse-krav identifiseres hos en leverandør, engasjerer Egmont seg umiddelbart og leverandøren underlegges et overvåkningsprogram med dokumentasjonskrav og ny sosial revisjon for å sjekke at overtredelsene av Egmonts CoC har blitt utbedret før produksjonen kan starte/fortsette.

I 2018 ble det ikke identifisert overtredelser av Egmonts null-toleranseregler.