Logo

RSS Print

Samfunnsansvar

Egmont har utviklet sitt samfunnsansvar over mange ti-år, og det er en integrert del av selskapets drift.

Samfunnsansvar forankret fra begynnelsen

Egmonts grunnlegger, Egmont Harald Petersen, kom fra beskjedne kår. Det glemte han aldri. For å oppfylle hans siste vilje testamenterte familien hans derfor en del av selskapets overskudd til sårbare barn og unge. Slik ville de gi noe tilbake til samfunnet. Veldedighet er fremdeles en stor og viktig del av Egmont.

Hvert år donerer Egmont midler for å støtte et godt liv for barn og unge. Frem til 2017 har Egmont donert 386 millioner Euro til slike formål.

 

Egmonts arbeid med samfunnsansvar (CSR) 

Egmont tar samfunnsansvar, også kalt Corporate Social Responsibility (CSR) innen fire fokusområder:

  • UN Global Compact
  • Egmont Social Compliance Programme
  • Miljø
  • Antikorrupsjon og -bestikkelse

I tillegg vil selskapet se på hvordan det kan støtte FNs 17 bærekraftmål (UN Sustainable Development Goals (SDGs)). De fire fokusområdene og arbeidet med bærekraftmålene vil danne rammen for Egmonts CSR arbeid fra 2017-til 2020. Hvert fokusområde er valgt fordi Egmont kan gjøre en forskjell og samtidig sikre at Egmont lykkes i fremtiden.

 

Egmont og UN Global Compact

I januar 2013 ble Egmont med og underskrev United Nations Global Compact. Egmont ser stor verdi i å jobbe innenfor rammene av UN Global Compact og de ti prinsippene for menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljøvern og antikorrupsjon.  

Egmont har nylig utgitt sin fjerde Communication on Progress (COP) og rapporten finnes her.