Logo

RSS Print

Samfunnsansvar

Egmont har utviklet sitt samfunnsansvar over mange ti-år, og det er en integrert del av selskapets drift.

Samfunnsansvar forankret fra begynnelsen

Egmonts grunnlegger, Egmont Harald Petersen, kom fra beskjedne kår. Det glemte han aldri. For å oppfylle hans siste vilje testamenterte familien hans derfor en del av selskapets overskudd til sårbare barn og unge. Slik ville de gi noe tilbake til samfunnet. Veldedighet er fremdeles en stor og viktig del av Egmont.

Hvert år donerer Egmont midler for å støtte et godt liv for barn og unge. Frem til 2017 har Egmont donert 386 millioner Euro til slike formål.

 

Egmonts arbeid med samfunnsansvar (CSR) 

For 2019-2021 har Egmont valgt å prioritere sitt arbeid med Corporate Social Responsibility (CSR) innen fem fokusområder:

  • UN Global Compact
  • Egmont Social Compliance Programme
  • Miljø - implementering av Egmonts miljøpolitikk og utvelgelse av KPIer
  • Arbeide for å støtte verdensmål 12
  • Implementering av Egmonts nye Business Ethics Policy for medarbeidere og opplæring- og trening i denne.

For å jobbe mer konkret med Verdensmålene deltar Egmont i et 2-årig prosjekt fasilitert av Dansk Industri, med fokus på Verdensmålene. Prosjektet "FNs Verdensmål - fra filantropi til forretning" har som formål å trene og utvikle utvalgte virksomheter i å forstå og omsette Verdensmålene til nye forretningsmuligheter. I Egmont har vi valgt å fokusere innsatsen på tre Verdensmål:

  • Kvalitetsutdannelse
  • Anstendig jobb og økonomisk vekst
  • Ansvarlig forbruk og produksjon

Egmont vil fokusere innsatsen mot å støtte Verdensmål 12, da det er her vi kan gjøre en forskjell og samtidig sikre at Egmont lykkes i fremtiden.

 

Egmont og UN Global Compact

I januar 2013 ble Egmont med og underskrev United Nations Global Compact. Egmont ser stor verdi i å jobbe innenfor rammene av UN Global Compact og de ti prinsippene for menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljøvern og antikorrupsjon.  

Egmont har nylig utgitt sin sjette Communication on Progress (COP) og rapporten finnes her.