Logo

Fagmedia AS

Postadresse
Postboks 24 Nydalen
N-0412 Oslo

Besøksadresse
Egmonthuset
Nydalsveien 12, Nydalen

Daglig leder: Svein-Tore Heimdal, tlf +47 975 57 707
Annonsedirektør: Petter Vemo, tlf +47 908 82 815

Sentralbord: 22 77 20 00