Logo

RSS Print

Nøkkeltall Publishing Norge


Nøkkeltall Egmont Publishing Norge (heleide selskap)

Tall i 1.000 NOK

2017

2016

Omsetning 1 281 595
1 395 849
Driftsresultat
172 221
185 128
Resultat før skatt
186 951
200 704
Gjennomsnittlig antall årsverk
313
356