Logo

RSS Print

Egmonts historie

Det som startet med en liten trykkpresse i en beskjeden leilighet er over et århundre senere blitt et stort konsern. Enkeltmannsforetaket med store visjoner har fått vokse og utvikle seg til det vi er i dag - et internasjonalt mediekonsern med virksomheter i over 30 land.

Historien om Egmont begynner altså i en leilighet i Københavns brostenskvarter i 1878. Med økonomisk støtte fra sin mor, får den unge typografen Egmont Harald Petersen mulighet til å kjøpe en håndpresse, en enkel trykkemaskin, som går under navnet «fluesmekkeren».

Egmont er med det i gang, og enkeltmannsforetaket utvikler seg og blir P. Petersens boktrykkeri (etter moren Petrine Petersen). Fra å trykke visittkort, fakturaer, brevpapir og lignende begynner Egmont med tiden også å trykke bøker og blader.

Kjøpet av «Damenes Blad» i 1901 (fra 1904 «Hjemmet») setter for alvor i gang produksjonen av blader, som raskt får filialer både i Norge og Sverige. 

Gutenberghus

Trykkeriets mange aktiviteter og økende vekst krever sin plass. Egmont Harald Petersen bestemmer derfor i 1911 for at han skal bygge et stort trykkeri og bladselskap ved Kongens Have midt i København.

Egmont Harald Petersen dør 5. august 1914, og rekker ikke selv å se det nye huset, som står ferdig allerede i september samme år. Huset får navnet Gutenberghus, oppkalt etter boktrykkerkunstens oppfinner Johann Gutenberg.

Gutenberghus blir nå virksomhetens nye navn.

Ved sin død I 1914 etterlater Egmont Harald Petersen seg en solid virksomhet i konstant vekst. Og det viser seg raskt at selv om Gutenberghus er et stort bygg, er det for lite til å romme utviklingen i trykkeriet og bladselskapet. Virksomheten krever mer plass, og i 1928 åpnes det andre Gutenberghuset i Vognmagergade.

Her har Egmont fortsatt sitt hovedkontor.

Internasjonal ekspansjon

Etter 2. verdenskrig begynner Gutenberghus å spre sin virksomhet også til andre deler verden. De begynner i de tysktalende landene, og i 1980 etablerer de seg også i Storbritannia.

Etter Berlinmurens fall i 1989 er Gutenberghus raske til å se mulighetene i de nye østeuropeiske markedene. De etablerer seg i land som Ungarn, daværende Tsjekkoslovakia og Sovjetunionen, og senere også i andre østeuropeiske land som Polen, Latvia, Estland, Litauen, Bulgaria, Bosnia-Hercegovina, Kroatia, Serbia og Ukraina.

Grunnlegger av Norges første kommersielle TV-kanal

Men det er ikke bare mulighetene på de nye markedene som opptar Gutenberghus på 80- og 90-tallet.

I 1984 grunnlegger Gutenberghus og Nordisk Film, i samarbeid med Aller og danske dagsaviser, WeekendTV, forløperen til det som senere skulle bli TV2. Med erfaring fra WeekendTV kunne man i 1992, sammen med en rekke partnere etablerer TV2 Gruppen Norge, en ledende kommersiell TV-kanal.

Egmont er i dag eneste eier av TV-stasjonen.

1992 skifter virksomheten navn fra Gutenberghus til Egmont.

Film, spill og kinoer

I 1992 fusjonerer Egmont og Nordisk film, og Egmont får med det utvidet sin virksomhet til nå også å omfatte filmproduksjon, filmdistribusjon og filmfremvisning.

Nordisk Film er Nordens ledende leverandør av elektronisk underholdning. Med kinoer i Danmark og Norge, sist oppkjøp av Oslo Kino, salg og distribusjon av PlayStation-spill og -konsoller, studier og tekniske anlegg, er Nordisk Films brede engasjement et solid bidrag til mediebildet. 

Egmont på nettet

På slutten av 80-tallet begynner Egmont å utforske nye muligheter på internett, og i dag står konsernet bak et bredt utvalg av nettsamfunn og nettbutikker i en rekke land.

Egmont Publishing

Som konsern blir Hjemmet Mortensen etablert i 1992, gjennom fusjonen mellom A/S Hjemmet og Ernst G. Mortensens Forlag AS. Disse selskapene hadde begge en solid posisjon i det norske mediebildet, med røtter over 100 år tilbake i tid.

Hjemmet starter som selskap i Norge i 1911. De første årene begrenser virksomheten seg til distribusjon av det danske ukebladet med samme navn, men i 1916 får Hjemmet sin norske redaksjon. Bladet regnes som et flaggskip i konsernets portefølje og er i dag Norges største ukeblad. (2014/MBL/TNS Gallup)

Norsk Ukeblad ble startet av Ernst Gustav Mortensen i 1933. I 1943 ble bladet stanset av de tyske sensurinstanser, på grunn av en forside som okkupasjonsmakten ikke tolererte. Først etter krigens slutt kom bladet ut på nytt.

I tiårene som følger konkurrerer Hjemmet og Norsk Ukeblad om å være mestselgende i Norge. Samtidig starter de to forlagshusene utgivelse av en rekke andre titler og kjøper opp flere eksisterende blader.

Fusjonen mellom de to selskapene etablerer et solid grunnlag for videre vekst. Bladporteføljen er etter hvert betydelig utvidet gjennom oppkjøp og egne lanseringer, og fra midten av 2000-tallet er den digitale virksomheten utviklet til å bli en betydelig digital aktør. 

Fra 1992 var selskapet eid med 50 prosent hver av Egmont og Orkla/Orkla Media.

Fra 2008 har Hjemmet Mortensen vært en heleid av Egmont-konsernet.

Fra 1. januar 2014 heter selskapet Egmont Publishing AS.

Yrkesstolthet og store visjoner

Egmonts utvikling fra å være et hustrykkeri til å bli et moderne, internasjonalt mediekonsern med aktiviteter i over 30 land, er et resultat av en målrettet utvikling basert på klassiske dyder som kvalitet, årvåkenhet og omhu.

Den yrkesstolthet og de store visjonene som preget grunnlegger Egmont Harald Petersen, er blitt et særtrekk ved Egmont, og nøkkelordene i mediekonsernet er et resultat av mer enn 130 års lang historie.

Egmont forsøker å hele tiden levere de beste produkter og spre sin aktivitet både geografisk, og på flere medieplattformer. 

Egmont omfatter i dag mer enn 150 ulike medievirksomheter.

Egmonts verdier er ambisiøs, romslig og pasjonert.
Vår visjon er «Tettest på livet»

Egmont er en stiftelse med et fond

Les mer om våre samfunnsnyttige disposisjoner til fordel for barn og unge her.