Logo

RSS Print

Om Egmont

Egmont er et av Nordens ledende mediekonsern.

  • Foto: Martin Bubandt

    Foto: Martin Bubandt

Egmont er et av Nordens ledende mediekonsern med aktiviteter i 30 land. Vi har 6.600 medarbeidere. Egmont står for kvalitetsinnhold og digital innovasjon, og selskapet står bak bl.a. TV 2, Nordisk Film, Cappelen Damm og Egmont Publishing. Vi utgir blant annet over 700 magasiner, sender 154 timer TV om dagen, utgir 2100 nye bøker i året, utgir en film i uken og selger PlayStation. Egmont er et fond som omsetter for 14,1 milliarder NOK og som deler ut over 120 millioner NOK per år til formål som skal gi barn og unge et bedre liv. I Norge støtter Egmontfondet Kronprinsparets Fond, Norske Kvinners Sanitetsforening, opprettelsen av Stine Sofie Senteret, Sorgsenteret i Bergen, ForandringsFabrikken og Alternativ til vold. 

Vår visjon

Vi skal være det mest attraktive mediekonsernet for medarbeidere, samarbeidspartnere og forbrukere.

Egmont har en sterk posisjon i det nordiske hjemmemarkedet og på utvalgte markeder utenfor Norden. Medarbeidere og samarbeidspartnere skal oppleve at Egmont er den medievirksomheten man helst vil jobbe for eller sammen med. Forbrukerne skal erfare at Egmont leverer de beste historiene.

Derfor har vi forpliktet oss gjennom vår payoff: «We bring stories to life».

Våre verdier

I Egmont har vi noen felles verdier. Romslig, engasjert, ambisiøs.
Verdiene uttrykker det vi er, det vi står for, og måten vi gjør tingene på.

Romslig

Virksomheten vår kan formidle alle fortellinger i alle tenkelige medier. Denne romsligheten favner også en åpenhet overfor alt nytt og gir plass til mange forskjellige kulturer og personligheter

Engasjert

Vi tar hjertet med på jobben. Vi brenner for fortellinger. For å skape og formidle dem best mulig til flest mulige. Dette engasjementet er kjernepunktet i alt vi gjør.

Ambisiøs

Vi er en kommersiell virksomhet, og er her for å skape resultater både på bunnlinjen og i medieverdenen. Vi har ambisiøse i mål, og det det gjenspeiler måten gjennomfører dem på. Vår lyst til å vinne er større enn vår frykt for å tape.