Logo

RSS Print

Materiell og betingelser

  • Materiell og betingelser

Materiellinnlevering print

NADA Ekspress benyttes ved levering av alle annonser til Egmont Publishing. Husk å fyll ut følgeseddelen. Skriv inn annonsenavn, magasin, utgave, kontaktperson, telefonnummer og e-mail adresse. Det er mulig å sende samme annonse til flere magasiner samtidig.

Se nada.no for mer informasjon om sending.

FTP-server. Annonser som ikke sendes på www.nada.no kan sendes til vår FTP-server på:

Tekniske spesifikasjoner print

Størrelse
Dokumentformatet lages netto + 4mm utfallende dersom annonsen er utfallende. Enkeltsider bør være utfallende på alle 4 sider for å kunne plasseres på både høyre- og venstresider.

Filformat
PDF, bruk Acrobat Distiller 5.0 eller nyere.

Innhold
Det skal leveres komplette filer som inneholder alle fonter og illustrasjoner.
Alle fargeillustrasjoner skal være i CMYK. Minimumsoppløsning på bilder: 250 dpi.

 

Materiellinnlevering nett

Ordinære annonser (jpg/gif/flash): 5 arbeidsdager før startdato.
Annonser i spesialformat bør leveres senest 5 virkedager før publisering, gjerne tidligere om mulig. Merk alltid e-posten med kundenavn, og husk URL.

Materiell sendes til trafikk@klikk.no

 

Tekniske spesifikasjoner nett

Vi benytter Helios IQ levert av Adtech til annonsestyring av nesten alle våre nettsteder. Gjennom Helios IQ har vi kontroll på kampanjeplanlegging, utsolgtgrad, leveransesikring, dokumentasjon og rapportering. Standard rapportering viser antall visninger, klikk, klikkrate, unike brukere på kampanjenivå og daglig annonseleveranse

Annonsetyper
Flere ulike annonsetyper kan vises på nett. Vi godtar statiske bilder (jpg, gif), animerte bilder (gif), animasjoner (flash) og HTML-annonser. NB! Flash-annonser kan ikke vises i epost/nyhetsbrev, siden Javascript og ActiveX-innhold normalt ikke tillates i epostlesere.

For spesifikasjoner for flashannonser og clicktag m.m. se link i menyen.

Materiell og betingelser