Logo

RSS Print

Innsikt

Relevans = effekt

Egmont Publishing produserer innhold som treffer engasjerte interessegrupper. Dette åpner for kommunikasjon som har større relevans, skaper høyere involvering og økt engasjement. I våre medier har du som annonsør mulighet til å nå både bredden av befolkningen og snakke direkte til den målgruppen som er viktig for deg.

Vi måler effekten av annonsekampanjer i våre medier, og vi vet er at relevans = effekt. 

Om du ønsker å måle effekter av din reklamekampanje hos oss, kan du velge mellom flere type undersøkelser som gjennomføres av vår Innsiktavdeling.

Annonsetester (annonser i våre printmedier)

Egmont Publishing samler og systematiserer alle sine annonsetester i Penetrace, og har på denne måten bygget en kunnskapsdatabase med flere tusen testede annonser. Vi gjennomfører annonsetester på utvalgte utgaver av alle titler. Gjennom annonsetestene kartlegges sentrale måltall for annonsene, som for eksempel oppmerksomhet, lesing, liking, kjøpsintensjon, budskapsforståelse, relevans og avsender-ID.

Penetrace er et innsikts- og beslutningsverktøy med en av Nordens største effektbaser for multimediakampanjer. Verktøyet er utviklet av annonsører (herunder Telenor, Gjensidige, Bring, Boots, etc.). Det er et web-basert verktøy for å dokumentere reklamens effekt på en systematisk måte. I Penetrace samles innsikt og aktiviteter, resultater settes i sammenheng og avgjørelser kan baseres på fakta.

Med Penetrace har Egmont nå fått det beste måleverktøyet, og et mer fleksibelt rapporteringssystem hvor kunden raskt får svar på sine spørsmål, både i forhold til egen prestasjon, men også sammenlignet med konkurrenter og egne, tidligere, resultater.

Annonsetester (annonser i våre digitale medier)

På Klikk.no nett og mobil utformer vi spesialtilpassede kampanjemålinger via link på våre nettsider.  Undersøkelsen er utformet etter lignende spørreskjema som våre øvrige annonsetester og andre nett-målinger.  Dette gjør det mulig å sammenligne de digitale annonsetestene opp mot andre testers "benchmark".

Periodiske kampanjemålinger og spesial-case

For større/faste annonsører kan vi utforme egne effektmålinger som måler mer langsiktige kommunikasjonseffekter. Undersøkelsen gjennomføres i samarbeid med Ipsos MMI og utvalget består av et representativt utvalg av Egmont Publishings abonnenter. Vi har også mulighet til å gjøre pre-/posttester blant abonnenter hvor vi selv gjennomfører undersøkelsen via Enalyzer intervjusoftware.

Vi kan også tilby bidragsanalyser der vi ser på effekt av flere mediekanaler samtidig. Dette gjøres i samarbeid med mediebyrået Carat, og er en såkalt ICE-måling.
I tillegg kan vi gjennomføre større bilagsmålinger. Dette er en detaljert effektstudie blant mottagere av reklamebilag i våre blader. 

Om du ønsker å få testet din reklamekampanje hos oss så kan du ta kontakt med din kundeansvarlig i annonseavdelingen.