Logo

RSS Print

Magasinannonsering

Lesing av magasiner og ukeblader er ikke en «tilfeldig» medieeksponering – de velges og leses ut fra et bevisst valg hos leseren.

  • Magasinannonsering

Magasinlesing er egentid med inspirasjon og avkobling innenfor leserens interesseområde – dermed når både redaksjonelle og kommersielle budskap frem og ikke bare ut!

Favorittukebladet gir først og fremst underholdning, avslapning og «en pause fra hverdagen». Det store utvalget av spesialinteresse-magasiner leses aller mest for å oppdatere seg med ny informasjon og kunnskap innenfor lesernes interesseområder, det være seg moter, interiør, mat, motor osv. Derfor er også ofte leserkretsen til et magasin dominert av opinionsledere innenfor det aktuelle temaet. Med opinionsledere mener vi lesere som i kraft av sin kunnskap og interesse om et tema, ofte blir spurt om råd av andre forbrukere om dette temaet. Dermed er akkurat disse leserne viktige ambassadører for produkter og merker.
(Kilde: Magasinbrosjyren 2014.)

Annonser er en integrert og etterspurt del av den leseropplevelsen

Magasiner viser sin sterke posisjon i TNS Gallups Kanalvalgsundersøkelse. Mediebrukere benytter naturlig nok ulike mediekanaler og enkeltmedier til ulike formål og på ulik måte. TNS Gallups Kanalvalgsundersøkelse gir svar på hvorfor og hvordan folk oppsøker og bruker ulike medier, mao. hvilke behov mediene dekker hos brukerne. I undersøkelsen har man kartlagt brukerne av 578 norske enkeltmedier, og sett på alle medietyper og -plattformer.

Driverne for mediebruk kan grupperes i 4 hovedfunksjoner: informasjon, sosialisering, underholdning og handling.

Handlingsdimensjonen er spesielt interessant å se på ved effekt for annonsører. Den er forklart med påstander som «er nyttig for å planlegge innkjøp», «gir praktiske råd og tips» og «opplyser om varer og tjenester». Og med sitt nære forhold til leserne, kommer magasiner/blader ut på topp blant mediekanalene i å oppfylle denne handlingsdimensjonen.

Spesialinteresse-magasiner scorer ekstra høyt ved å dekke slike handlingsrelaterte behov, helt på topp ligger blader innenfor grupper som bolig/interiør, PC/lyd/bilde, jakt/friluft og foreldre. Dette viser igjen at annonser er en integrert og etterspurt del av den leseropplevelsen en leser søker innenfor sitt interessefelt.

Magasinannonsering