Logo

RSS Print

Design av annonsekampanjer

Vi kan hjelpe deg med design av din annonsekampanje. Vårt team jobber
fra idé til ferdig materiell på alle typer av annonser og større kampanjer.

  • Design av annonsekampanjer

Egmont Publishing Design-team har stor kreativ kompetanse og er en ressurs i forbindelse med skisser, design av annonser/advertorials og materiell til alle digitale flater. 

Som sparringpartner kan vi hjelpe til med kreative løsninger for ulike merkevarer og produkter på et tidlig stadium, og skreddersy løsninger samt gi føringer og retningslinjer for hvordan kommunikasjon og design skal formes og utvikles for å nå riktig målgruppe.

Designteamet har lang og bred erfaring knyttet til form og innhold som strategisk virkemiddel, og har et helhetlig fokus og en tverrfaglig kompetanse. Vi tilbyr rådgivning, design på alle flater og bearbeidelse av tekster etter ditt behov. Vi benytter vår bakgrunn, erfaring og kunnskap, fordi vi vet det vil skape bedre kommunikasjon for kundene våre.

Ta kontakt med din selger for mer informasjon.

Design av annonsekampanjer