Logo

RSS Print

Familien

Familien – et blad som gir en meningsfull og inspirerende hyggestund.


  • Familien

Familien er Norges tredje største ukeblad. Gjennom hyggelige reportasjer, romaner, noveller og mat, samt variert håndarbeid, byr Familien på mye og ulikt lesestoff for alle som er interessert i og opptatt av tradisjoner og de nære ting.

Kryssord samt helse- og velværestoff, kompletterer tilbudet fra Familien, som er et blad som aktivt engasjerer gjennom hver eneste side.

Familien er på facebook og har egen hjemmeside, www.familien.no.

Familien regnes som et ukeblad selv om det bare kommer ut hver 14. dag, og bladet fåes på Ipad.

Familien