Logo

RSS Print

Bonytt

Bonytt er Norges største bolig- og interiørmagasin og er en viktig inspirasjonskilde for en bred gruppe faste lesere.

  • Bonytt

 Målgruppen er kvinner 35+, majoriteten er i aldersgruppen 35–55. Mange har høy utdanning og inntekt og liker kunst, kultur, mat og reiser.

Bonytt skriver om innredning, arkitektur, kunst og kultur på en måte som skal gi leserne ideer, tips og kunnskap til å skape sitt personlige, unike hjem – og hjelpe andre med å gjøre det samme. Magasinet vil dessuten nære noe mer enn interiørinteressen ved å skape møter med mennesker gjennom portretter og personlige historier.

Artiklene er vinklet slik at leserne identifiserer seg med menneskene de møter og oppfatter ideene de ser. Magasinet er alltid tidlig ute med å presentere nyheter innen design, arkitektur, og boligtrender. Bonytts kontakt med arkitekter og interiørarkitekter bidrar til å sikre kvaliteten på temastoff og oppussings-råd. Bladets styrke ligger i høy redaksjonell kvalitet både på innhold og presentasjon.

I 2015 kommer Bonytt med to store temanummer, «uterom» i nr. 4 og «farger» i nr. 12.  Magasinet vil ha ekstra fokus på norske møbler, klassiske ikoner og fremtidens ikoner, og hvordan gjenkjenne kvalitet. Materialfokus en rød tråd gjennom året, med historikk, bruksområder og kvalitet.

Representanter fra Bonytt vil delta på Designers Saturday med publikumsaktivitet og bidragsyter til prisen Student Awards. Bonytt vil også ha et innredningskurs for lesere i april.
Bonytt utgis både på papir og Ipad, og er til stede på instagram (11 000 følgere) og facebook (6 000 følgere).

Følg oss

PNG image, 30 x 30PNG image, 30 x 30

Bonytt