Logo

RSS Print

Glade barn i barnehagen

Et spesialmagasin til foreldre med barn mellom 1-6 år.

  • Glade barn i barnehagen

Våre utgaver er både anerkjente og populære blant foreldre og ansatte i barnehager, og er de eneste som tilbyr denne type fagstoff.

Glade Barn i barnehagen distribuseres i offentlige og private banehager over hele landet, og utkommer med to utgaver pr år.

 

Glade barn i barnehagen