Logo

RSS Print

BAM

BAM er et magasin for vordende og nybakte foreldre, og består av tre forskjellige utgaver.

  • BAM

BAM er et magasin for vordende og nybakte foreldre, og består av tre forskjellige utgaver:

BAM Gravid
BAM Gravid deles ut av jordmødre og annet helsepersonell på svangerskapskontroller. Nesten alle som venter barn i Norge mottar BAM Gravid.

BAM Nyfødt
Med en annonse i BAM Nyfødt treffer du de nybakte foreldrene i tiden like etter fødselen. BAM Nyfødt deles ut på barselavdelingen på sykehuset. ¨

BAM Spedbarn
I BAM Spedbarn treffer du leserne ca. 6 uker etter fødselen. BAM Spedbarn deles ut på hjemmebesøk av helsesøster eller på den første kontrollen på helsestasjonen.

BAM