Logo

RSS Print

Logistikk & Ledelse

Fagbladet for Supply Chain Management.

  • Logistikk & Ledelse

Logistikk & Ledelse har egne seksjoner for:

  • Innkjøp
  • IT-systemer
  • Lager- og produksjonsstyring
  • Transportøkonomisering

Redaksjonen i bladet har en faglig sterk profil som i betydelig grad øker leserens kompetanse.

Markedsplassen for innkjøps- og logistikksjefer, daglige ledere, IT-ansvarlige og andre beslutningstakere i offentlig og privat sektor. Logistikk - suksessfaktor nr. 1!

Logistikk & Ledelse