Egmont One-over-one

One-over-one princippet

I Egmont gælder ”one-over-one"princippet. Det indebærer, at enhver leder skal indhente accept fra sin egen leder i forbindelse med væsentlige personalemæssige beslutninger.

I alle spørgsmål vedrørende kontraktindgåelse med nye medarbejdere, afskedigelse, lønfastsættelse samt ændring af løn-, pensions- og bonusaftaler i Egmont gælder det såkaldte ”one-over-one"princip.

Princippet betyder, at du som leder ikke må indgå sådanne aftaler uden din egen leders accept. Konkret betyder dette:

  • at du i forbindelse med ansættelse af nye medarbejdere skal have din egen leders accept af ansættelsesvilkårene, herunder løn, pension og bonus
  • at din HR-medarbejder skal skrive under på ansættelseskontrakten sammen med dig
  • at du ved ændring af enhver løn-, pensions- eller bonusaftale for en medarbejder skal have din leders accept
  • at du ved udbetaling af enhver bonus til dine medarbejdere, skal have din leders accept heraf