Fraværssamtalen - kort og godt

Du har som leder pligt til at afholde en sygefraværssamtale med den sygemeldte senest 4 uger efter første sygedag. Her skal du og medarbejderen i fællesskab finde frem til løsninger, der kan forkorte sygefraværet.

Type samtale Formål
Sygefraværssamtale Tale om hvornår medarbejderen kan vende tilbage til arbejdet
Sygefraværssamtale og udarbejdelse af mulighedserklæring Tale om medarbejderens muligheder for at arbejde under tilpassede forhold, så længe sygdommen hindrer, at medarbejderen arbejder som sædvanligt
Sygefraværssamtale og udarbejdelse af af fastholdelsesplan Tale om muligheder for at medarbejderen kan blive fastholdt på arbejdspladsen
Begreber Arbejdsgiver pligt og ret  Medarbejders pligt og ret
Sygefraværssamtale-senest 4 uger efter1. sygedag  Pligtmæssig
-arbejdsgiver er initiativtager
Valgfrihed - ikke konsekvenser for dagpengeret, men rent ansættelsesretligt pligt til at deltage
Mulighedserklæring - når som helst  Valgfrihed - arbejdsgiver er initiativtager Pligtmæssig - konsekvenser for dagpengeretten
Fastholdelsesplan - ved sygemelding i mere end 8 uger Kan afslås efter konkret vurdering Valgfrihed - medarbejder er initiativtager