Egmont Ansættelseskontrakter og forlængelse

Ansættelseskontrakter og forlængelse

Som leder medvirker du til, at Egmont fremstår som en ordentlig og professionel virksomhed, når vi byder nye medarbejdere velkommen.

Når du har fundet den rette kandidat til jobbet, skal der udarbejdes en ansættelseskontrakt. Ansættelseskontrakten udarbejdes af HR, du skal blot informere HR om følgende oplysninger: 

  • Navn
  • Adresse
  • Fødselsdato
  • Startdato (+ evt. slutdato)
  • Løn + evt. bonusaftale
  • Pensionssats
  • Hvilke eventuelle goder medarbejderen skal have 

HR sender kontrakten til digital underskrift, og når ansættelseskontrakten er underskrevet af alle parter, hjælper HR dig med at få den kommende medarbejder oprettet i Egmonts HR-system, så medarbejderen kan få løn og adgang til diverse systemer.

Forlængelse af tidsbegrænsede kontrakter

Hvis du ønsker at forlænge en tidsbegrænset kontrakt, er det vigtigt at du er opmærksom på loven om tidsbegrænset ansættelse.

Det er kun lovligt at forny flere på hinanden tidsbegrænsede ansættelsesforhold, hvis fornyelsen er begrundet i objektive forhold. Det vil sige, at fornyelsen er objektivt begrundet og dermed kan ske lovligt, fx når der er tale om fornyelse, der:

  • skyldes uforudselige forfald som sygdom, graviditet, barsel og orlov
  • følger efter ophør af tids- eller opgavebestemt akkord, eller
  • er nødvendig til løsning, herunder udbedring af en oprindelig bestemt arbejdsopgave af midlertidig karakter

Det er derfor i orden, at en tidsbegrænset ansat medarbejder er ansat i et barselsvikariat for én ansat og efterfølgende bliver ansat tidsbegrænset i et andet barselsvikariat for en anden konkret ansat.