Egmont Ansættelseskontrakter og forlængelse

Ansættelseskontrakter og forlængelse

Som leder medvirker du til, at Egmont fremstår som en ordentlig og professionel virksomhed, når vi byder nye medarbejdere velkommen.

Når du har fundet den rette kandidat til jobbet, skal der udarbejdes en ansættelseskontrakt. Du finder skabelonerne til ansættelseskontrakter på Insight under People.  Det er en god idé at starte med en ny skabelon ved hver nye ansættelse, så du sikrer, at alt i kontrakten er korrekt.

HR skal altid gennemse kontrakten, INDEN medarbejderen får den til gennemsyn.  Dette er alene for at sikre at alt fremstår korrekt, så du ikke senere hen havner i en juridisk faldgrube.

Hvis du ønsker, at HR hjælper dig med at udfylde kontrakten, skal du sende følgende oplysninger:

  • Navn
  • Adresse
  • CPR-nummer
  • Startdato (+ evt. slutdato)
  • Løn + evt. bonusaftale
  • Pensionssats
  • Hvilke eventuelle goder medarbejderen skal have 

Når du har modtaget en underskrevet ansættelseskontrakt, skal du sende den til HR enten på mail eller med intern post. HR hjælper dig med at få den kommende medarbejder oprettet i Egmonts HR-system, så medarbejderen kan få løn og adgang til diverse systemer.

Forlængelse af tidsbegrænsede kontrakter

Hvis du ønsker at forlænge en tidsbegrænset kontrakt, er det vigtigt at du er opmærksom på loven om tidsbegrænset ansættelse.

Det er kun lovligt at forny flere på hinanden tidsbegrænsede ansættelsesforhold, hvis fornyelsen er begrundet i objektive forhold. Det vil sige, at fornyelsen er objektivt begrundet og dermed kan ske lovligt, fx når der er tale om fornyelse, der:

  • skyldes uforudselige forfald som sygdom, graviditet, barsel og orlov
  • følger efter ophør af tids- eller opgavebestemt akkord, eller
  • er nødvendig til løsning, herunder udbedring af en oprindelig bestemt arbejdsopgave af midlertidig karakter

Det er derfor i orden, at en tidsbegrænset ansat medarbejder er ansat i et barselsvikariat for én ansat og efterfølgende bliver ansat tidsbegrænset i et andet barselsvikariat for en anden konkret ansat.