PFA Helbredssikring

Egmont ønsker at hjælpe dig til hurtigst muligt at komme igennem en sygdomsperiode, der kræver hospitalsbehandling, eventuelt med efterfølgende genoptræning.

Sygdom er altid ubehagelig for den, der bliver ramt, og ofte går det også ud over familie, venner og arbejdsliv. Derfor er det vigtigt for alle, at du kan komme hurtigt i gang med undersøgelse og behandling. 

Hvem er dækket? 

Alle medarbejdere er dækket, medmindre man har valgt at give afkald på pensionsordning eller er timelønnet omfattet af særlig overenskomst.  Du kan også vælge at dække din partner/samlever/ægtefælle.  Se hvordan i PFA folderen (se link nederst).

Tilmeldingen til hospitals- og helbredsforsikringen foregår automatisk via selskabet i forbindelse med første lønudbetaling. 

Egmont-medarbejdere med pension er i forbindelse med barsels- og forældreorlov dækket af PFA Liv og Helbredssikring. 

Ved ikke-retmæssig orlov uden løn, f.eks. plejeorlov, er du som medarbejder stadig dækket af PFA Liv og Helbredssikring, men præmien betales ud af din pensionsopsparing.  

Dækningsomfang

PFA Helbredssikring giver dig bl.a. mulighed for at blive behandlet hurtigt på privathospitaler, privatklinikker og hos speciallæger.  

Forsikringen dækker bl.a. undersøgelse, behandling, operation samt efterkontrol. Desuden kiropraktor og fysioterapeut, psykiater og psykolog, herunder akut krisehjælp.  

Forsikringen dækker udgifterne ved indlæggelse og ambulant behandling, dvs. også dine udgifter til ophold og forplejning. Lægeordineret medicin, lægeordineret genoptræning og -rekreation dækker forsikringen ligeledes. Behandlingerne dækkes uanset, om de er opstået i forbindelse med arbejde eller i fritiden.  Egmont medarbejdere med PFA Pension er i forbindelse med barsels- og forældreorlov dækket af Gruppelivsforsikring og Helbredssikring.

Eksisterende sygdom dækkes fra første dag, dog dækkes eksisterende kronisk sygdom ikke.  

Bemærk, at der for alle nedenstående behandlinger højst kan være tale om 12 behandlinger/ konsultationer inden for et kalenderår:

  • Lægeordineret fysioterapi

  • Lægeordineret psykolog- og psykiaterbehandling, incl. akut krisehjælp

  • Lægeordineret fodterapeut og klinisk diætist

  • Lægeordineret akupunktur

  • Lægeordineret behandling hos zoneterapeut

  • Kiropraktik (lægehenvisning ikke nødvendig) 

NB: PFA skal altid kontaktes inden igangsættelse af et behandlingsforløb og vil som udgangspunkt altid bede om lægehenvisning.

Du skal kontakte PFA på 70 24 50 01 eller anmelde online via MitPFA: https://mit.pfa.dk/mineforsikringer/skadesanmeldelse

Hent PFA Helbredssikring med børnedækning.

Hent PFA Helbredssikring uden børnedækning.