Ferieforeningen i Gutenberghus

Egmont Huset - Ferieforeningen i Gutenberghus

Om Ferieforeningen 

Foreningen blev stiftet i 1978 og har en grundkapital på ca. 400.000 kr. Kapitalens afkast udloddes på den årlige generalforsamling ved lodtrækning blandt medlemmerne.

Fastansatte medarbejdere i selskaberne Egmont International Holding A/S og Egmont Administration A/S (incl. medarbejdere i ITS), med mindst 1 års anciennitet har ret til at blive medlem af ferieforeningen pr. den førstkommende 1. januar.

Lodtrækning og legatportioner

Kun medlemmer med 1 års medlemsanciennitet kan deltage i lodtrækningen. For hvert år et medlem ikke bliver udtrukket, ”opsparer” medlemmet et ekstra lod. Et medlem kan maksimalt have fem lodder.

Når et medlem er blevet udtrukket, begynder ”opsparingen” af lodder forfra, dog deltager medlemmet ikke i lodtrækningen det første år efter at have vundet.

Antal legatportioner til udlodning og beløbsstørrelsen af legatportionerne indstilles af bestyrelsen til godkendelse på den årlige generalforsamling, hvor lodtrækning finder sted.

Udmeldelse og ophør

Ved ophør af ansættelsesforholdet i selskaberne, uanset af hvilken årsag, ophører medlemskabet af foreningen.

Udmeldelse skal ske til bestyrelsen med 3 måneders skriftligt varsel til en 31. december.

Kontingent

Indmeldelsesgebyr og årligt kontingent besluttes på generalforsamlingen og udgør p.t. hhv. 300 kr. i indmeldelsesgebyr og 200 kr. i kontingent.

Tilmelding

Du kan blive tilmeldt ved at sende en udfyldt tilmeldingsblanket til HR Service Desk

Hent indmeldelsesblanket

Referat generalforsamling 2017

Foreningens vedtægter