hjaelp-hr-424.jpg

Hvad laver AMO?

.

Ansvarsområde 

AMO's formål er at sikre et sundt og sikkert såvel fysisk som psykisk arbejdsmiljø for alle medarbejdere. En nærmere beskrivelse af AMO´s opgaver findes i AMO-brochuren her.

Hvert år gennemføres for hvert område/i hver gruppe med udgangspunkt i arbejdspladsvurderingen (APV) en lovpligtig arbejdsmiljødrøftelse, hvor følgende behandles:

  • Status på sidste års handlingsplan, initiativer og målopnåelse 

  • Fokusområder for kommende år og mål herfor, herunder evt. behov for uddannelse 

APV gennemføres hvert år i forbindelse med medarbejdertilfredshedsundersøgelsen (Egmont People Survey), og resultatet behandles dels i hver enkelt afdeling af virksomheden og dels af AMO.

Bisidderordning 

Det sker fra tid til anden, at en medarbejder, der er blevet opsagt, ønsker en bisidder i det videre forløb – fx til at få forklaret baggrunden for opsigelsen eller detaljer i opsigelsesdokumentet. Egmont har etableret en bisidderordning, hvor en række medarbejdere, herunder AMO-medlemmer, har stillet sig til rådighed som bisidder for medarbejderen, hvis dette ønskes. Du kan læse mere om bisidderordningen i AMO-brochuren på forsiden.

Du kan se listen over bisiddere i Vognmagergade i dokumentet herunder.

Møder

Hele AMO mødes min. 2 gange årligt. Opståede akutte sager behandles løbende af gruppen for det pågældende område, om nødvendigt i samarbejde med formanden.

Formanden holder opfølgende statusmøder om arbejdsmiljøet med CEO Steffen Kragh.

Mødestrukturen i Egmont Huset er således:

Første kvartal 
Formøde i hver af grupperne –  APV gennemgås, og der udarbejdes forslag til det kommende års AMO-fokus og -aktiviteter i Egmont Huset.

Fælles møde med diskussion af forslagene, og hvilke aktiviteter vi bør overveje.

Andet kvartal 
Møde med Hans/Steffen.

Præsentation af fokus og handling. Herefter igangsættes kursusaktiviteter, og grupperne igangsætter øvrige aktiviteter.

Tredje/fjerde kvartal
Fælles statusmøde.