I tilfælde af brand

I tilfælde af brand skal der omgående tilkaldes hjælp ved alarmcentralen på tlf: 112. Alternativt: tryk på knappen (sidder ved trappeudgange) og orienter Ejendomskontoret.

I tilfælde af brand vil de opsatte sirener blive aktiveret, og du skal forlade bygningen og begive dig til samlingsstedet, som er pladsen ved Trinitatis Kirke, og her afvente yderligere instrukser.

Når du forlader din arbejdsplads, så husk at medtage dine penge, nøgler samt overtøj.

Alle medarbejdere skal for deres egen sikkerheds skyld orientere sig om placeringen af brandslukkere og andet materiel. Brandslukkere findes på gange og i kopirum på hver etage. Se etage-planerne for nærmere overblik. Se endvidere selve brandinstrukserne.

Ved hver post med slukningsmateriel er der skiltning, der viser, hvilken type slukningsmateriel, der er på stedet. Det er ligeledes vigtigt, at alle medarbejdere orienterer sig om områdets flugtveje og nødudgange.

Følgende typer brandslukningsmateriel forefindes:
Vandpumper og slanger er godkendt til slukning af brand opstået i træ, papir, tekstiler m.v.