Arbejdsskade

Kommer du ud for en arbejdsskade, skal du straks kontakte din arbejdsmiljørepræsentant. Han eller hun hjælper med at anmelde din skade hos Arbejdsskadestyrelsen og vil herefter sørge for at iværksætte tiltag, således at lignende ulykker kan forebygges.

Arbejdsskade og erhvervssygdom 

Hvad er en arbejdsskade?
En arbejdsskade dækker over to forskellige begreber:

  • Arbejdsulykker 

  • Erhvervssygdomme

En arbejdsulykke er en fysisk eller psykisk skade, som opstår efter en hændelse eller en påvirkning, der er sket pludseligt eller inden for 5 dage. For eksempel hvis du falder ned ad en trappe og kommer til skade.

En erhvervssygdom er en sygdom, der skyldes arbejdet eller arbejdsforholdene. Sygdommen kan komme af påvirkninger gennem kortere eller længere tid. Eksempelvis hvis du får nedsat hørelse efter flere års arbejde i larmende omgivelser.

For at få erstatning eller andre ydelser skal din skade anerkendes som en arbejdsskade. Hvis en ulykke eller erhvervssygdom skal anerkendes, er der flere betingelser, som skal være opfyldt.

Lovpligtig arbejdsskadeforsikring
Forsikringsselskab: IF

Policenr: SP814518.2.2

Samtlige medarbejdere, der arbejder for Egmont, er omfattet af en lovpligtig arbejdsskadeforsikring. Denne forsikring yder erstatninger ved skade, opstået som følge af arbejdsulykke eller erhvervssygdom, som følger:

  • Erstatning for tab af erhvervsevne

  • Erstatning for varigt men. Gives for varig og ikke ubetydelig skade af medicinsk art. Erstatning kan ydes, selv om skadelidte efter skaden kan udføre sit sædvanlige arbejde

  • Erstatning til ægtefælle samt børn under 18 år for tab af forsørger

  • For efterladte, der har levet i et registreret parforhold med afdøde, kan der også ydes erstatning

  • Erstatning for udgifter til sygebehandling, optræning og hjælpemidler, herunder briller, der ikke dækkes af det offentlige

For at få erstatning eller andre ydelser skal din skade anerkendes som en arbejdsskade. Hvis en ulykke eller erhvervssygdom skal anerkendes, er der flere betingelser, som skal være opfyldt. 

Kommer du til skade
Kommer du til skade under udførelse af dit arbejde, skal du omgående kontakte din leder, idet skaden hurtigst muligt skal anmeldes til "Arbejdsskadestyrelsen" samt selskabets forsikringsselskab. Din lokale AMO repræsentant vil sørge for at anmelde skaden elektronisk til Arbejdstilsynet.

Anmeldelsen sikrer, at skadelidte kan få tildelt erstatning i henhold til reglerne i Lov om arbejdsskader.

Anmeldelse af en arbejdsulykke gøres via Arbejdsskadestyrelsens elektroniske system ”EASY”. Anmeldelsen foretages af det Egmont-selskab, hvor du er ansat. Dermed er anmeldelsen både sket til Arbejdsskadestyrelsen samt vores forsikringsselskab IF. Bemærk, at anmeldelsesfristen for en arbejdsskade er 9 dage, hhv. 48 timer for dødsfald.

Ved anmeldelsen kan du logge på med:

Egmont Administration:

Brugernavn: Egmont01
Password: Egmont1234

Lindhardt og Ringhof:

Brugernavn: L&R
Password: agha3gras

Anmeldelse af en erhvervssygdom foretages typisk af lægen/tandlægen, men kan også alternativt gøres af den ansatte selv ved hjælp af den ansattes egen personlige digitale signatur. Anmeldelsen sker via Erhvervssygdomme