red-20barnet-20ungdom-l-c3-a6ringscafe-web

Læringscafeer skal løfte fagligt svage elever over hele landet

21.12.2017

Et nyt ambitiøst partnerskab mellem Egmont Fonden og Red Barnet Ungdom skal sikre, at 5.000 fagligt og socialt udsatte børn og unge får mere mod på skolelivet og dermed bedre chancer for at få en ungdomsuddannelse

Med en engageret indsats fra 3500 unge frivillige skal 5000 udsatte børn og unge landet over have lysten til skolen tilbage. Sådan lyder den ambitiøse plan for Mod på Skolelivet, som er et nyt samarbejde mellem Egmont Fonden og Red Barnet Ungdom. Med partnerskabet følger næsten 19 mio. kr. fra Egmont Fonden fra 2018-2021, Parterne vil sammen bryde den negative spiral, som betyder, at 15 procent af de 15-årige ikke kan læse og 13,6 procent ikke kan regne godt nok til at klare sig på en ungdomsuddannelse.

”I et samfund som det danske kan vi ikke være bekendt at svigte disse børns og unges ret til en uddannelse, der kan bringe dem godt videre i livet,” siger sekretariatschef i Red Barnet Ungdom, Camilla Burgwald.

Samfundet svigter
Ifølge direktør for Egmont Fondens Støtte- og bevillingsadministration, Henriette Christiansen, er det et samfundsmæssigt svigt, at 15 procent af en årgang går ud af skolen uden at kunne læse, skrive og regne.

”Udsatte unge er udfordret af læringsvanskeligheder, lavt selvværd og manglende motivation i skolen, som gør det svært for dem at blive uddannelsesparate. Og vi ved, at uddannelse er den vigtigste beskyttelsesfaktor mod udsathed som voksen. Gennem partnerskabet med Red Barnet Ungdom vil vi gerne vise, hvordan det frivillige foreningsliv kan bidrage direkte og konkret til at støtte op om en udsat gruppe i de danske folkeskoler,” siger Henriette Christiansen.

90 nye læringscafeer
Red Barnet Ungdom driver allerede 30 læringscafeer over hele landet, og med partnerskabet med Egmont Fonden skal antallet firdobles til 120. I læringscafeerne arbejder unge frivillige med at styrke elevernes selvværd, kompetencer og motivation. Elever i indskoling- og på mellemtrin (0.-6. klasse) får hjælp til at overvinde specifikke faglige udfordringer, og udskolingseleverne hjælpes til at bestå dansk og matematik samt blive erklæret uddannelsesparate.

Farvel til lommeregneren
Aryan fra 7. klasse på H.C. Andersen Skolen i Vollsmose ved Odense har lært meget af at komme i læringscafe:
”De lærer os meget hovedregning i matematik og sådan noget – før brugte jeg hele tiden lommeregner, men nu jeg behøver ikke at bruge lommeregner mere.”

Tvillingebror og klassekammerat Allan har også gode erfaringer med læringscafeen: ”Læringscafeen er god, fordi der er mange frivillige. Man lærer mere og det er sjovt.”

Rollemodeller
Børnenes vanskeligheder bunder ofte i mangel på både faglige, personlige og sociale ressourcer. De unge frivillige rollemodeller supplerer lærere og pædagogers arbejde ved at tilbyde tid, nærvær og møder i øjenhøjde.

Souschef på H.C. Andersen Skolen, Rami Dubaje, fortæller:

”Læringscafeen er ikke en satellit, der fungerer isoleret fra skolen. Den er et supplement. Der er en ung til 2-3 elever, så eleverne oplever en tæt kontakt til de frivillige, og de stille elever får mere rum.”

Frivillige får uddannelse
Netop samarbejdet mellem frivillige og fagprofessionelle er krumtappen i indsatsen, forklarer Camilla Burgwald:

”Ude på de enkelte skoler har vi et fantastisk samarbejde med både lærere, skoleledere og pædagoger. Det er i samarbejdet mellem de fagprofessionelle og vores dygtige og forpligtede frivillige, at vi kan gøre en helt særlig forskel for en sårbar gruppe børn.”

Red Barnet Ungdoms unge frivillige rustes til opgaven gennem grundig uddannelse, løbende opbakning fra frivillige aktivitetsledere og et stærkt socialt fællesskab.

Skolelederne: Stort potentiale i frivillighed
Formanden for Skolelederforeningen, Claus Hjortdal, der indgår i partnerskabets referencegruppe, er begejstret. Han understreger, at det at klare sig godt i skolen handler om mere end faglige kompetencer.

”Jeg ser derfor et stort potentiale i at unge frivillige giver en ekstra hånd til de elever, som mangler at udvikle sig personligt og socialt for at kunne klare sig godt i skolelivet. Det særligt spændende ved Egmont Fondens partnerskab med Red Barnet Ungdom er, at den frivillige indsats er langvarig og af høj kvalitet, således at lærerne kan regne med, at børnene får et stort udbytte af læringscafeerne, som de kan bruge direkte i deres skoleliv."

Partnerskabet Mod på Skolelivet skal give 5.000 børn mod på skolelivet ved at engagere 3.500 unge frivillige i 120 læringscaféer over hele Danmark. Partnerskabet løber fra 2018-2021 og Egmont Fonden har bevilget 18.925.000 kr. til indsatsen.