laerforlivet1200x450

Lær for Livet: En tigger eller en tiger i buret i zoo

04.07.2014

107 anbragte børn er i disse uger på Learning Camp med Egmont Fondens signaturprojekt Lær for Livet. Et program, der over seks år vil give anbragte børn det faglige fundament til at gennemføre en ungdomsuddannelse.

Hver en krog af den hvidpudsede efterskole i Osted ved Lejre er fyldt op. Inde og ude. Overalt er der grupper af børn. De hinker tabeller, quizzer dobbeltkonsonanter eller løber tillægsord. I efterskolens sportshal, på trapperne, på fodboldbanen. Omkring børnene, der er mellem 10 og 13 år, er der voksne. Parate med nye opgaver eller en hjælpende forklaring, når børnene kigger spørgende op eller går i stå. For det er ikke indlysende for alle, om sætningen "jeg så en tiger/tigger i buret i zoo" skal placeres i bunken med enkelt eller dobbeltkonsonanter.

14 dage på sommerskole

Samtlige 107 børn er en del af læringsprogrammet, Lær for Livet, der er Egmont Fondens signaturprojekt. Børnene er anbragte, det vil sige, at de bor hos plejefamilier eller på institution. De kommer fra hele landet og tilbringer 14 dage af deres sommerferie på Learning Camp for at blive fagligt stimuleret i især dansk og matematik. De fleste af børnene ligger under niveauet hos deres jævnaldrende. Og prognosen, hvis man ser på forskningen i anbragte børns læring er, at kun 4 ud af 10 af dem på sigt vil gennemføre en ungdomsuddannelse.

Første skridt mod videre uddannelse

Egmont Fondens signaturprojekt Lær for Livet har som mål at gøre børnene parate til at tage en ungdomsuddannelse. Indsatsen består dels af Learning Camps som den i Osted, dels af en mentorordning for samtlige børn, dels af vidensindsamling og forskning i, hvad der virker. Mellem 2013 og 2019 kommer mere end 500 børn til at være en del af programmet. Og de første spæde resultater fra sidste års camp tyder på, at børnene flytter sig fra et niveau under gennemsnittet til et niveau over. Alene efter en camp.

Læring og sociale relationer

På campen gør lærere og frivillige meget ud af at lære børnene dansk og matematik på alternative, kreative måder. Med masser af bevægelse og leg. Og ud over at børnene får et fagligt boost, får mange af dem også fornyet lyst til læring, samt får skabt sociale relationer, som rækker ud over sommerferieopholdet og ind i hverdagslivet, når det melder sig igen. Som en af pige på 10 år sagde over frokosten på campens tredje dag:

"Jeg får nye venner. Og lærer noget på en sjov måde. Når jeg kommer tilbage efter sommerferien, vil jeg fortælle min lærer på min egen skole, hvordan jeg synes, hun skal gøre."

Fakta:

Lær for Livet tilbyder omsorgsfuld læring til anbragte børn og unge. Læs mere om Egmont Fondens signaturprojekt her.