rachel-web

Højtlæsning skal sikre småbørn den bedste start på livet

23.03.2018

Litteratur kan forandre liv. Med bevillinger til Læs for Livet og HOME-START vil Egmont Fonden lade bøgerne komme i fokus i kampen mod den sociale ulighed. En ulighed som hæmmer de svagest børn, allerede når de starter i folkeskolen.

Mangel på livsduelighed og læring er den moderne fattigdom, og i den forstand er der alt for mange fattige små børn i Danmark. Vi ved, at den bedste måde at bekæmpe denne fattigdom på er at sætte ind meget tidligt, og der skal vi som samfund have højere ambitioner end i dag. Læringsuligheden skal reduceres – og helst helt elimineres”, siger Henriette Christiansen, direktør i Egmont Fondens Støtte- og bevillingsadministration

I de hjem, de udsatte børn kommer fra, er litteraturen oftest ikke prioriteret. Men ved at give bevillinger til indsatser, som arbejder med bogpakker, vil Egmont Fonden bidrage til at give børnene en billet til litteraturens univers, inden de begynder i skole.

En bogpakke er dog ikke altid nok. Begge indsatser bygger på et stærkt netværk af frivillige, som er med til at inddrage de udsatte forældre i litteraturens universer. Forældrene spiller nemlig en betydelig rolle for barnets læseengagement og -motivation.

Når små børn sidder og læser med forældrene, oplever de en nærhed og en styrket relation til forældrene. Samtidig lærer de noget om at håndtere vrede eller at være en god ven. Litteraturen er bagtæppet for meget af det, vi foretager os”, siger Camilla Bjerre Damgaard, programchef i Egmont Fondens Støtte- og bevillingsadministration, i en artikel til Altinget Civilsamfundet.

Skræddersyede biblioteker for de helt små

Læs for Livet har siden 2012 leveret skræddersyede biblioteker til anbragte børn og unge, ud fra devisen om at lystlæsningen giver et bedre liv. På grund af den af den stigende positive effekt Læs for Livet har haft, på udsatte børn og unge, udvider de nu deres målgruppe - til de helt små. Målgruppen er derfor børn, som er anbragt i plejefamilier eller modtager forebyggende foranstaltninger fra kommunen, og dermed er i risiko for at blive anbragt. Børn anbringes ofte i en sen alder, så derfor er intentionen med Læs for Livets nye initiativ ’En god begyndelse’ at bidrage til børnenes læselyst inden de begynder i skole. Egmont Fonden støtter indsatsen med 3,2 mio.kr.

Mange har forældre, der ikke har lært dem at sætte ord på verden, sig selv og egne følelser, og det kan litteraturen hjælpe til”, siger Rachel Röst, stifter af for Læs for Livet.

Rachel Röst henviser til en undersøgelse, der viser at udsatte og fattige børn hører 30 millioner færre ord end børn, der kommer fra middelklassen, inden de fylder tre år. Det vil Læs for Livet og Egmont Fonden gerne lave om på.

Litteratur bringer familier sammen

Egmont Fonden bevilliger 1,7 mio.kr. til indsatsen HOME-START. Gennem et robust frivillignetværk giver indsatsen støtte til udsatte småbørnsforældre i at styrke deres børns sproglige udvikling, så børnene får lyst til at lære at læse. På længere sigt forventes tilbuddet at bidrage til, at børnene vil klare sig bedre uddannelsesmæssigt. Derudover tilbyder de støtte fra frivillige familievenner til småbørnsfamilier, som er under pres.

Vi ved, at børn, som vokser op i familier med begrænsede ressourcer oftere sakker bagud sprogligt og socioemotionelt i for- hold til andre børn. Og det er problematisk, fordi et alderssvarende sprog og gode socioemotionelle kompe- tencer er afgørende for, at børn udvikler sig positivt og trives godt. Højtlæsning i barndommen kan være et godt og vigtigt middel til at sikre begge dele. Derfor er vi glade for, at Home-Starts frivillige nu rykker ud til familier, som har brug for støtte, og motiverer forældrene til at læse højt for deres børn”, siger Henriette Christiansen, som er Direktør for Egmont Fondens Støtte- og bevillingsadministration.